ისტორია და საქმიანობა

„ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი“, რომელიც ორი დაწესებულების - სს „მ. ასათიანის სახ. ფსიქიატრიის ს/კ ინსტიტუტისა“ და სს „ნარკოლოგიის ს/კ ინსტიტუტის“ შერწყმის შედეგად შეიქმნა, ამ სახელწოდებით  2012 წლის 23 მაისიდან ფუნქციონირებს. ცენტრში 600-მდე ადამიანია დასაქმებული 19 ფილიალის ფარგლებში, მთელი საქართველოს მასშტაბით.

 

ცენტრი  „ნარკომანიისა“ და „ფსიქიატრიის“ სახელმწიფო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულებაა. აღნიშნული პროგრამები ყოველწლიურად მტკიცდება საქართველოს მთავრობის დადგენილებით - „ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“.

 

ფსიქიატრიული მიმართულების სერვისები მოიცავს ამბულატორიულ და სტაციონარულ მომსახურებას. გარდა ამისა, ცენტრში ფუნქციონირებს ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის განყოფილება, რომელიც, ძირითადად, ემსახურება გრძელვადიან, სტაციონარულ მკურნალობაზე მყოფ, ფსიქიკური აშლილობის მქონე ზრდასრულ პირებს.

 

ბავშვებისათვის ფუნქციონირებს ამბულატორიული მომსახურების განყოფილება.

 

ნარკოლოგიური მიმართულება, ასევე უზრუნველყოფს ამბულატორიული, სტაციონარული და სარეაბილიტაციო პროგრამების განხორციელებას.

 

სტაციონარული განყოფილება, დეტოქსიკაციის კურსის ფარგლებში, ახორციელებს ალკოჰოლსა და სხვა ფსიქოატიურ ნივთიერებებზე დამოკიდებულ პირთა  მკურნალობას.

 

ცენტრში ფუნქციონირებს მეთადონითა და სუბოქსონით ჩანაცვლებითი თერაპიის პროგრამები, რომლის ფარგლებშიც, 5000-ზე მეტი ბენეფიციარი იღებს შესაბამის მკურნალობას, ცენტრის ყველა ფილიალის მასშტაბით.

 

2017 წლის თებერვლიდან, „ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი“ შეუერთდა C-ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამას და გახდა სახელმწიფო პროგრამის განმახორციელებელი.

სტატიები ბლოგიდან

ხათუნა თოდაძე 2019-10-17 12:21:12

მარიხუანა მედიცინის თვალთახედვით

 

შეულამაზებელი ფაქტები

 

უკანასკნელ ხანს კანაფის მოხმარებაზე კონტროლი მთელ მსოფლიოში შერბილდა და მისი პროდუქტები უფრო ხელმისაწვდომი გახდა. კანაფის პროდუქტების მიმართ საზოგადოების ლოიალურობამაც მოიმატა.
ამ თემის შესახებ მრავალი არაერთგვაროვანი, ხშირად ურთიერთგამომრიცხავი ინფორმაცია ქვეყნდება. იმის გასაგებად, რაზე მეტყველებს სამეცნიერო მონაცემები, რა გავლენას ახდენს მარიხუანა ადამიანის ჯანმრთელობაზე ან მართლა შეუძლია თუ არა მისთვის სიკეთის მოტანა, ექიმი-ნარკოლოგი, მედიცინის დოქტორი, პროფესორი, თსსუ-ის ნარკოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ვიცე-რექტორი, ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის დირექტორის მოადგილე ხათუნა თოდაძე გვესაუბრა: