ექიმები

ოლღა კუხიანიძე

ფსიქიატრი

ნატო კაპანაძე

ფსიქიატრიული სტაციონარული გრძელვადიანი განყოფილების უფროსი

იზოლდა კომლაძე

ფსიქიატრი

შორენა იაშვილი

ფსიქიატრი

ნინა ჩხეიძე

ფსიქიატრიული მიმართულების უფროსი ექიმი