ექიმები

მარინე ზაქარაია

ბიოლოგიურ მეცნიერებათა კანდიდატი

ელექტროფიზიოლოგიის კაბინეტის უფროსი

ქეთევან გეგეშიძე

ბიოლოგიურ მეცნიერებათა კანდიდატი

ელექტროფიზიოლოგიის კაბინეტის ექიმი-ლაბორანტი

მანანა ბეკურაშვილი

ფიზიოთერაპიის კაბინეტის უფროსი