ექიმები

გელა ლეჟავა

მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, აკადემიკოსი

მ. ასათიანის სახელობის ფსიქიატრიისა და ნარკოლოგიის სამეცნიერო ექსპერტთა საბჭოს თავმჯდომარე

ელენე კავსაძე

მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი

მ. ასათიანის სახელობის ფსიქიატრიისა და ნარკოლოგიის სამეცნიერო ექსპერტთა საბჭოს სწავლული მდივანი

მანანა ბოკუჩავა

მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატი

ფსიქიატრი

ვიტალი კაშია

მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი

ფსიქიატრი

ზურაბ ზურაბაშვილი

მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი

ფსიქიატრი