ექიმები

მარინა ვარდიმიადი

ფსიქიატრიული ამბულატორიული განყოფილების უფროსი

თამარ მუსერიძე

ფსიქიატრი

თინათინ ჭაჭუა

ფსიქიატრი

მაია კიკნაძე

ფსიქიატრი

ინგა ლუზანი

ფსიქიატრი

ქეთევან ლაშხი

ფსიქიატრი

ნინო ნანეიშვილი

ბავშვთა ფსიქიატრი

ლია ნატრიაშვილი

ბავშთა ფსიქიატრი - ფსიქოთერაპევტი