ექიმები

დავით ხაჩიძე

ფსიქიატრი

ოლღა კუხიანიძე

ფსიქიატრი

ნატო კაპანაძე

ფსიქიატრიული სტაციონარული გრძელვადიანი განყოფილების უფროსი

იზოლდა კომლაძე

ფსიქიატრი