სამეცნიერო საბჭო

„ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის“ მ. ასათიანის სახელობის ფსიქიატრიის და ნარკოლოგიის სამეცნიერო ექსპერტთა საბჭო ცენტრის სამეცნიერო-კვლევითი სტრუქტურული ერთეულია და შედგება ფსიქიატრიული და ნარკოლოგიური მიმართულების ჯგუფებისგან.

 

სამეცნიერო ექსპერტთა საბჭოს მიზანი:

  • "ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის" სამეცნიერო პოტენციალის რეალიზება;
  • ფსიქიატრიისა და ნარკოლოგიის დარგის განვითარების ხელშეწყობა.

 

სამეცნიერო ექსპერტთა საბჭოს ამოცანები და ფუნქციები:

საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები:

  • დიაგნოსტიკის, მკურნალობა/რეაბილიტაციის, ზიანის შემცირებისა და პროფილაქტიკური საქმიანობის შეფასება არსებული ღონისძიებების ეფექტიანობისა და საჭიროებების განსაზღვრის მიზნით;
  • კვლევის შედეგების ხელმისაწვდომობა, განზოგადება და წინადადებების შემუშავება დარგის სრულყოფის მიზნით;
  • მკურნალობის თანამედროვე სტანდარტების შემუშავებისა და დანერგვის ხელშეწყობა.

 

სამეცნიერო ექსპერტთა საბჭოს  მოვალეობები:

  • ცენტრის სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაში მონაწილეობა;
  • საერთაშორისო და ეროვნულ კონფერენციებში, სემინარებსა და სამუშაო შეხვედრებში მონაწილეობა, ცენტრის კვლევების შედეგების წარმოჩენის და დარგის განვითარების ხელშეწყობის უზრუნველსაყოფად.

სტატიები ბლოგიდან

მარიხუანა მედიცინის თვალთახედვით 2019-10-17 12:21:12

ხათუნა თოდაძე

 

შეულამაზებელი ფაქტები

 

უკანასკნელ ხანს კანაფის მოხმარებაზე კონტროლი მთელ მსოფლიოში შერბილდა და მისი პროდუქტები უფრო ხელმისაწვდომი გახდა. კანაფის პროდუქტების მიმართ საზოგადოების ლოიალურობამაც მოიმატა.
ამ თემის შესახებ მრავალი არაერთგვაროვანი, ხშირად ურთიერთგამომრიცხავი ინფორმაცია ქვეყნდება. იმის გასაგებად, რაზე მეტყველებს სამეცნიერო მონაცემები, რა გავლენას ახდენს მარიხუანა ადამიანის ჯანმრთელობაზე ან მართლა შეუძლია თუ არა მისთვის სიკეთის მოტანა, ექიმი-ნარკოლოგი, მედიცინის დოქტორი, პროფესორი, თსსუ-ის ნარკოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ვიცე-რექტორი, ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის დირექტორის მოადგილე ხათუნა თოდაძე გვესაუბრა: