პრაქტიკული კურსი ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქიატრიაში

2019-07-30 06:47:57

ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის ფსიქიატრიული ამბულატორული განყოფილების ბაზაზე იწყება პრაქტიკული კურსი ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქიატრიაში ფსიქიატრი ფსიქოთერაპევტის - ლია ნატრიაშვილის ხელმძღვანელობით.

 

სამუშაო პრაქტიკა მოიცავს 180 საათს, რომლის ფარგლებშიც პრაქტიკანტი მიიღებს გამოცდილებას შემდეგი მიმართულებებით:

  1. ფსიქიატრიული დახმარების ორგანიზაციის ძირითად პრინციპები;
  2. სხვადასხვა ფსიქიატრიულ ნოზოლოგიები;
  3. საინტერესოსამედიცინოშენთხვევებისგანხილვა;
  4. ფსიქიკურისტატუსისდადგენისთავისებურებები;
  5. სამედიცინოდოკუმენტაციისწარმოებისწესი, მათ შორის შეზღუდულიშესაძლებლობისსტატუსისდასადგენადდოკუმენტაციისწარმოება;
  6. პათოფსიქოლოგიურიგამოკვლებისჩატარებისტექნიკა;

 

პრაქტიკული კურსის ფარგლებში დაესწრებით ბავშვთა ამბულატორულ დაწესებულებაში მიმდინარე პროცესებს, გაეცნობით უახლეს სამეცნიერო მასალას.

 

გაიმართება ნოზოლოგიების პრეზენტაცია (რეფერატის წარდგენა),

 

სამუშაო პრაქტიკა გულისხმობს ადგილზე მუშაობის 120 საათს და  დამოუკიდებლად მუშაობის 60 საათს.                                                                                                          

 

სრული კურსის გადასახადი ბაკალავრის კურსდამთავრებულთათვის  - 200 ლარი,
მაგისტრატურის კურსდამთავრებულთათვის  - 220 ლარი, 
კურსის გავლის შემდგომ გაიცემა ცნობა სამუშაო პრაქტიკის გავლის შესახებ.

 

საორგანიზაციო საკითხებთან დაკავშირებით მიმართეთ ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის ადამიანური რესურსების განყოფილების მთავარ სპეციალისტს ხათუნა ბაბუნაშვილს (საკონტაქტო ტელეფონი 599896532  სამუშაო საათები ორშაბათი - პარასკევი 09.30 დან 17.30 ის ჩათვლით).

სტატიები ბლოგიდან