პრაქტიკული კურსი ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქიატრიაში

2019-07-30 06:47:57

ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის ფსიქიატრიული ამბულატორული განყოფილების ბაზაზე იწყება პრაქტიკული კურსი ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქიატრიაში ფსიქიატრი ფსიქოთერაპევტის - ლია ნატრიაშვილის ხელმძღვანელობით.

 

სამუშაო პრაქტიკა მოიცავს 180 საათს, რომლის ფარგლებშიც პრაქტიკანტი მიიღებს გამოცდილებას შემდეგი მიმართულებებით:

  1. ფსიქიატრიული დახმარების ორგანიზაციის ძირითად პრინციპები;
  2. სხვადასხვა ფსიქიატრიულ ნოზოლოგიები;
  3. საინტერესოსამედიცინოშენთხვევებისგანხილვა;
  4. ფსიქიკურისტატუსისდადგენისთავისებურებები;
  5. სამედიცინოდოკუმენტაციისწარმოებისწესი, მათ შორის შეზღუდულიშესაძლებლობისსტატუსისდასადგენადდოკუმენტაციისწარმოება;
  6. პათოფსიქოლოგიურიგამოკვლებისჩატარებისტექნიკა;

 

პრაქტიკული კურსის ფარგლებში დაესწრებით ბავშვთა ამბულატორულ დაწესებულებაში მიმდინარე პროცესებს, გაეცნობით უახლეს სამეცნიერო მასალას.

 

გაიმართება ნოზოლოგიების პრეზენტაცია (რეფერატის წარდგენა),

 

სამუშაო პრაქტიკა გულისხმობს ადგილზე მუშაობის 120 საათს და  დამოუკიდებლად მუშაობის 60 საათს.                                                                                                          

 

სრული კურსის გადასახადი ბაკალავრის კურსდამთავრებულთათვის  - 200 ლარი,
მაგისტრატურის კურსდამთავრებულთათვის  - 220 ლარი, 
კურსის გავლის შემდგომ გაიცემა ცნობა სამუშაო პრაქტიკის გავლის შესახებ.

 

საორგანიზაციო საკითხებთან დაკავშირებით მიმართეთ ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის ადამიანური რესურსების განყოფილების მთავარ სპეციალისტს ხათუნა ბაბუნაშვილს (საკონტაქტო ტელეფონი 599896532  სამუშაო საათები ორშაბათი - პარასკევი 09.30 დან 17.30 ის ჩათვლით).

სტატიები ბლოგიდან

ნინო ოკრიბელაშვილი 2019-10-09 08:15:16

40 წამი მოქმედებისთვის...

სიკვდილი – სიცოცხლის გაგრძელებაა,  და რადგან იგი ბუნებრივად, ადამიანთან წინასწარი შეთანხმების გარეშე, გაურკვეველ დროს მოდის, საკუთარი სიცოცხლის ხელყოფა ბუნების კანონზომიერებებს არღვევს.

ანტიკურ ეგვიპტეში თვითმკვლელობა აღიარებული იყო გაუსაძლისი ყოფითი პირობებისაგან ხსნის გზად, რომის იმპერიაში, ეს ფენომენი თავისუფალი ადამიანის ღირსების ფინალურ აქტად ითვლებოდა. იაპონელები უდიდესი პატივისცემით ეკიდებიან რიტუალურ ხარაკირს, ხოლო ინდოელი ქალების თვითშეწირვა – სატი, მარადიული ერთგულების სიმბოლოა. სუიციდი ეწინააღმდეგება როგორც იუდაიზმის, ბუდიზმის, ასევე ისლამის ბაზისურ პრინციპებს. ქრისტიანული ტრადიციებით, სიცოცხლე ღვთის წყალობაა, უფლის ნების დარღვევა კი – უდიდესი ცოდვა... სუიციდის მიმართ დამოკიდებულება იცვლებოდა კულტურიდან კულტურაში, ეპოქიდან ეპოქამდე. თითქმის ყველა კულტურაში კამათობენ სუიციდის ფილოსოფიურ არსზე უფრო მეტად, ვიდრე გამომწვევ მიზეზებზე.