კლინიკური ფსიქოლოგიის პრაქტიკული სწავლების კურსი

2019-08-01 08:33:54

ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი იწვევს ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის სამაგისტრო და საბაკალავრო სწავლების სტუდენტებსა და კურსდამთავრებულებს ფსიქოლოგი - ფსიქოთერაპევტი მარინე გოგოხიას კლინიკური ფსიქოლოგიის პრაქტიკული სწავლების კურსზე.

 

პრაქტიკული სწავლება ჩატარდება ფსიქიატრიული მიმართულების სტაციონარის ბაზაზე. კურსი მოიცავს 30 აკადემიურ (სამუშაო) საათს.

 

მსმენელები შეისწავლიან:

 

ბენეფიციართა (პაციენტთა) პათოფსიქოლოგიურ დიაგნოსტირებას, რომელიც დაფუძნებულია კვლევის როგორც ტრადიციულ ასევე უახლეს კლინიკურ-ფსიქოლოგიურ (ფსიქომეტრულ და ფსიქოპროექციულ) მეთოდებზე. პათოფსიქოლოგიური დიაგნოსტირების მიზანს წარმოადგენს დიფერენციალური დიაგნოზის  ფორმულირება ნოზოლოგიების მიხედვით:

 

  1. ფსიქიკური დაავადების ფონზე განვითარებული ფსიქოპათოლოგიური ცვლილებების განსაზღვრა ნოზოლოგიების მიხედვით;
  2. გონებრივი შეზღუდულობის (ოლიგოფრენიის) დონეების განსაზღვრა (IQ კოეფიციენტი)
  3. დემენციის თვისობრიობისა (ორგანული - პროცესუალური) და ხარისხის განსაზღვრა;
  4. ფსიქოტიპის განსაზღვრა;
  5. ინტელექტის დონის განსაზღვრა (IQ).

 

კურსის ღირებულება - 250 ლარი.

 

დაინტერესებული პირების კოორდინაციას უზრუნველყოფს ,,ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის“ ადამიანური რესურსების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი ხათუნა ბაბუნაშვილი (საკონტაქტო ტელეფონი: 599896532 ,  სამუშაო საათები: ორშაბათი- პარასკევი 09.30 სთ-დან 17.30 სთ-მდე).

 

სტატიები ბლოგიდან