სიახლეები

პროექტი - "ნარკომანიის პრევენციის მხარდაჭერა საქართველოში, ადგილობრივ დონეზე“- მეორე ეტაპი 2017-11-26 10:04:18

„ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრს“ მეორე სამუშაო ვიზიტით ეწვია პოლონეთის არასამთავრობო ორგანიზაცია „Praesterno Foundation“, რომელიც მუშაობს ნარკომანიის პრევენციის, ნარკოდამოკიდებულთა მხარდაჭერის და მათი სოციალური რეაბილიტაციის საკითხებზე და „ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრთან“ თანამშრომლობით ახორციელებს პროგრამას სახელწოდებით: „ნარკომანიის პრევენციის მხარდაჭერა საქართველოში, ადგილობრივ დონეზე“. პროგრამის მიზანია პროფესიული უნარების გაუმჯობესება სამიზნე ჯგუფებში, რაც მოიაზრებს ნარკოლოგებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლების გადამზადებას ადგილობრივი პრევენციული პროგრამების დაგეგმვის, შექმნისა და დანერგვის კუთხით. სამი დღის განმავლობაში ცენტრში განიხილებოდა ისეთი საკითხები, როგორიცაა:ეფექტიანი პრევენციული პროგრამების შემუშავება; პრევენციული პროგრამების ეფექტიანობის გაუმჯობესების ძირითადი ელემენტებისა და პრევენციული აქტივობების დანერგვისას აღმოცენებადი შეცდომების მიმოხილვა; პრევენციული პროგრამის შემუშავების ეტაპების წარმოდგენა. ადგილობრივი საზოგადოების პრობლემისა და შესაძლო პრევენციული აქტივობების იდენტიფიცირება; ადგილობრივი სტრატეგიის დანერგვა და მონიტორინგი. ადგილობრივი პრევენციული სტრატეგიების შემუშავებისა და შეფასების მეთოდების გაცნობა; ხარისხის სტანდარტის ცნების შინაარსის წარმოდგენა პრევენციული პროგრამების მიმართულებით;
პრევენციული პროგრამის ფარგლებში, ევროპული ხარისხის სტანდარტების გაცნობა.

ესტონეთის სამედიცინო კლასტერის წარმომადგენლების ვიზიტი 2017-09-28 09:59:59

2017 წლის 28 სექტემბერს "ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრში" იმყოფებოდნენ ესტონეთის სამედიცინო კლასტერის წარმომადგენლები, ესტონეთსა და საქართველოში ფსიქიატრიული სამსახურის ორგანიზაციის აქტუალური საკითხების და ურთიერთთანამშრომლობის განვითარების პერსპექტივის განხილვის მიზნით.

შეხვედრაზე განიხილეს საქართველოს ჯანდაცვის სიტემის აქტუალური საკითხები და განვითარების პერსპექტივები, ესტონეთსა და საქართველოში ფსიქიატრიული დაწესებულებების ორგანიზაციის საკითხები. დაიგეგმა სამუშაო შეხვედრები და ჩამოყალიბდა ურთიერთთანამშრომლობის სამომავლო პერსპექტივები. კონფერენცია ჩატარდა შ.პ.ს „ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის“, შ.პ.ს“ დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტის“ და ესტონეთის სამედიცინო კლასტერის ორგანიზებით.

განყოფილების გახსნა ბათუმში - ნიკო ჯაყელის N44-ში 2017-09-13 09:47:17

2017 წლის 13 სექტემბერს, ბათუმში, ნიკო ჯაყელის 44-ში, "ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის" ხელმძღვანელობით მეთადონით ჩანაცვლებითი თერაპიის განყოფილება გაიხსნა. "ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი, მეთადონით ჩანაცვლებით თერაპიის პროგრამას სახელმწიფო დაფინანსებით ახორციელებს. გახსნას ესწრებოდნენ "ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის" გენერალური დირექტორი ლაშა კილაძე და აჭარის ჯანდაცვის მინისტრი ზაალ მიქელაძე.

პროექტი - „ნარკომანიის პრევენციის მხარდაჭერა საქართველოში, ადგილობრივ დონეზე“ 2017-03-26 09:36:45

2017 წლის 4 სექტემბერს „ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრს“ სამუშაო ვიზიტით ეწვია პოლონეთის არასამთავრობო ორგანიზაცია „Praesterno Foundation“, რომელიც მუშაობს ნარკომანიის პრევენციის, ნარკოდამოკიდებულთა მხარდაჭერის და მათი სოციალური რეაბილიტაციის საკითხებზე და „ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრთან“ თანამშრომლობით ახორციელებს პროგრამას სახელწოდებით: „ნარკომანიის პრევენციის მხარდაჭერა საქართველოში, ადგილობრივ დონეზე“.
პროგრამის მიზანია პროფესიული უნარების გაუმჯობესება სამიზნე ჯგუფებში, რაც მოიაზრებს ნარკოლოგებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლების გადამზადებას ადგილობრივი პრევენციული პროგრამების დაგეგმვის, შექმნისა და დანერგვის კუთხით.
გადამზადების პროგრამის განხორციელება დაგეგმილია ეტაპობრივად, რამდენიმედღიანი სასწავლო სესიების ფორმატით, პოლონურ-ქართულ ენებზე, 2017 წლის სექტემბრიდან ნოემბრის თვის ჩათვლით, საქართველოსა და პოლონეთში.
გადამზადების პროგრამა მოიცავს ცოდნისა და პროფესიული უნარების გაღრმავებას, პრევენციული პროგრამების ეფექტიანობის გაუმჯობესების საკითხებთან დაკავშირებით.
მონაწილეები აგრეთვე გაეცნობიან პოლონეთში მიმდინარე პრევენციული პროგრამების მაგალითებს.

ჩვენ დედამიწისთვის 2017-04-22 09:32:20

22 აპრილს მთელი მსოფლიო დედამიწის დღეს აღნიშნავს 🌍 ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი იზიარებს „საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს“ ინიციატივას და ამ დღესთან დაკავშირებით ატარებს აქტივობას სახელწოდებით “ჩვენ დედამიწისთვის”
ღონისძიების ფარგლებში კლინიკის თანამშრომლებმა დაასუფთავეს ცენტრის ტერიტორია
#დედამიწისდღე #ევროპისკენ

განყოფილების გახსნა ლაღიძის ქუჩაზე 2017-03-13 09:24:14

2017 წლის 13 მარტს, 11:00-ზე, „ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრმა“ მეთადონით ჩანაცვლებითი თერაპიის განყოფილება გახსნა. 
"ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი" მეთადონით ჩანაცვლებით თერაპიის, როგორც სახელმწიფო, ისე გლობალური ფონდის მიერ დაფინანსებულ პროგრამებს ახორციელებს.
სახელმწიფო დაფინანსების ფარგლებში, თბილისში მეთადონით ჩანაცვლებითი თერაპიის პროგრამის 7 განყოფილება ფუნქციონირებს, ხოლო რეგიონებში 9 (თელავი, გორი, ქუთაისი, ოზურგეთი, ფოთი,ზუგდიდი, ქობულეთი ,ბათუმი და ზესტაფონი).
"ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი" ჩანაცვლებითი თერაპიის პროგრამებში სულ 3000-მდე ბენეფიციარს ემსახურება.
ჩანაცვლებითი თერაპიის განხორციელება და ჩამანაცვლებელი ნარკოტიკის მიწოდების კომპონენტის ფარგლებში მომსახურებისთვის ვაუჩერის ღირებულება 215 ლარის ოდენობით განისაზღვრება. ამასთან, ჩანაცვლებითი თერაპიის განხორციელებისას პაციენტის მხრიდან გათვალისწინებულია თანაგადახდა, რაც ერთი პაციენტის მხრიდან შეადგენს ერთი თვის განმავლობაში 110 ლარს. თანაგადახდა არ ეხებათ აივინფიცირებულებს და „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში" რეგისტრირებულ იმ ოჯახების წევრებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000 ს.როგორც ცენტრის გენერალურმა დირექტორმა ლაშა კილაძემ აღნიშნა ,ზაფხულიდან ბენეფიციარები ამ სერვისის მიღებას სრულიად უფასოდ შეძლებენ, ხოლო დირექტორის მოადგილის -  ხათუნა თოდაძის განცხადებით, პაციენტები განყოფილებებში მიიღებენ ინტეგრირებულ სერვისს -  ეს არის ჩანაცვლებითი თერაპია , სერეაბილიტაციო სერვისი და კონსულტირება.

C ჰეპატიტის კაბინეტის გახსნა 2017-02-23 09:19:36

2017 წლის 23 თებერვალს ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრში C ჰეპატიტის კაბინეტი გაიხსნა. 
გახსნას ესწრებოდა ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის გენერალური დირექტორი ლაშა კილაძე და „საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის“ მინისტრის მოადგილე ვალერი კვარაცხელია.

ევროსაბჭოსა და პომპიდუს ჯგუფის ექსპერტების ვიზიტი 2016-11-24 09:15:33

24.11.2016-ში "ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრში" სტუმრად იმყოფებოდნენ ევროსაბჭოსა და პომპიდუს ჯგუფის ექსპერტები, ნარკომანიის პრევენციისა და მკურნალობის მიმართულებით ფაქტობრივი ინფორმაციის მოპოვების მისიით. ჩატარდა ტრენინგი თემაზე:" ნარკომანიის პრევენცია და მკურნალობა ". ჯგუფმა დაათვალიერა ცენტრი და გაეცნო არსებულ მკურნალობის მეთოდებს. ტრენინგის ბოლოს გაიმართა დისკუსია და მუშაობა შეფასდა ჯგუფის წევრების მიერ. დაისახა სამომავლო გეგმები შემდგომი შეხვედრის ამოცანების და მიზნების შესახებ. შეხვედრას ესწრებოდნენ გერმანიაში ქ. ბერლინში ევროსაბჭოს მიერ ორგანიზებული ტრენინგის მონაწილეები, ასევე საქართველოს შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები.

ავსტრალიელი ფსიქიატრის - Olav Nielssen-ის ვიზიტი ცენტრში 2018-03-26 09:05:51

07.2016 -ში "ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრში" სტუმრად იმყოფებოდა ავსტრალიელი ფსიქიატრი Olav Nielssen.მან დაათვალიერა ცენტრი , შეხვდა ფსიქიატრებს, გაუზიარა პირადი გამოცდილება და წაიკითხა ლექცია თემაზე: აგრესია და პირველი ფსიქოზური ეპიზოდი.

მჩთ განყოფილების გახსნა ისნის რაიონში 2018-03-26 09:03:07

"ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი" მეთადონით ჩანაცვლებითი თერაპიის ბენეფიცირებისთვის ქსელს აფართოებს. ჩუღურეთისა და ვაკის რაიონის შემდეგ ახალი განყოფილება ისანში გაიხსნა. ახლადგახსნილი სერვისცენტრი საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილემ ზაზა სოფრომაძემ და „ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის“ დირექტორმა ლაშა კილაძემ დაათვალიერეს. ახალი განყოფილება, რომელიც მდებარეობს კახეთის შესახევევი #4-ში, 200მდე ბენეფიაციარს მოემსახურება.
გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, მსგავსი განყოფილებების გახსნა თბილისსა და რეგიონებში კიდევ არის დაგეგმილი, რათა მეთადონით ჩანაცვლებითი პროგრამის ბენეფიციარებისთვის მომსახურების მიღება კიდევ უფრო ხელმისაწვდომი გახდეს.
სახელმწიფო დაფინანსების ფარგლებში, თბილისში მეთადონით ჩანაცვლებითი თერაპიის პროგრამის 10 განყოფილება ფუნქციონირებს, ხოლო რეგიონებში 9 (თელავი, გორი, ქუთაისი, ოზურგეთი, ფოთი,ზუგდიდი, ქობულეთი ,ბათუმი და ზესტაფონი).
„ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი“ ჩანაცვლებითი თერაპიის პროგრამის ფარგლებში სულ 3000-მდე ბენეფიციარს ემსახურება.