ევროსაბჭოსა და პომპიდუს ჯგუფის ექსპერტების ვიზიტი უკან