ინტერაქტიული შეხვედრა სტუდენტებთან საინფორმაციო კამპანიის "არგასინჯო" ფარგლებში უკან