ცნობების გაცემა

#

დასახელება

ფასი

1

ცნობა ნარკოტიკული საშუალების მოხმარების ფაქტის დადგენის შესახებ

30,00

2

ცნობა ნარკოტიკული საშუალების მოხმარების ფაქტის დადგენის შესახებ. ასლი

6,00

3

ცნობა ნარკოლოგიური აღრიცხვიანობის შესახებ

5,00

4

ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ფორმა # IV _ 100\ა     (მეთადონით ჩანაცვლებითი თერაპიის სახელმწიფო პროგრამაში ჩასართავად შარდის ანალიზით - იმუნოქრომტესტით)

70,00

5

ცნობა ერთიანი აღრიცხვიანობის შესახებ (ფსიქიატრია, ნარკოლოგია)

20,00

6

ცნობა ერთიანი აღრიცხვიანობის შესახებ სსიპ-სთვის (ფსიქიატრია, ნარკოლოგია)

10,00

7

ერთჯერადი სამედიცინო-ნარკოლოგიური შემოწმების დასკვნა ჯანმრთელობისა და აღრიცხვიანობის შესახებ (VI ნივთიერებაზე)

30,00

8

ერთჯერადი სამედიცინო-ნარკოლოგიური შემოწმების დასკვნა ჯანმრთელობისა და აღრიცხვიანობის შესახებ (VI ნივთიერებაზე) ასლი

6,00

9

ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ფორმა # IV _ 100\ა       

30,00

10

ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ფორმა #IV-100/ა (ასლი)

10,00

11

ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ფორმა #IV-100/ა (მართვის მოწმობა)

30,00

12

ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ფორმა #IV-100/ა (იარაღის ტარება)

30,00

13

ფორმა#100 არქივის მონაცემების საფუძველზე (ნარკოლოგია)

30,00

14

ფორმა#100 არქივის მონაცემების საფუძველზე (ფსიქიატრია)

30,00

15

ფორმა#100 არქივის მონაცემების საფუძველზე (ნარკოლოგია) ასლი

10,00

16

ფორმა#100 არქივის მონაცემების საფუძველზე (ფსიქიატრია)ასლი

10,00

17

ამბულატორიულ განყოფილებაში მოქალაქე პირების ამონაწერი ისტორიიდან ფორმა#100 (არაპროგრამული)

20,00

18

ცნობა ფსიქიატრიის ამბულატორიულ განყოფილებაში პაციენტის აღრიცხვიანობის შესახებ (არაპროგრამული)

15,00

19

ცნობა ფსიქიატრიის სტაციონარში მკურნალობის შესახებ

15,00

20

ცნობა მოქალაქე პირების აღრიცხვიანობის შესახებ

15,00

21

ფსიქიატრიულ ამბულატორიულ განყოფილებაში არა საქართველოს მოქალაქის ამონაწერი ისტორიიდან ფორმა#100

20,00

22

ცნობა მოქალაქე პირების ნარკოლოგიური აღრიცხვიანობის შესახებ (მინდობილობის საფუძველზე)

15,00

23

ცნობა მოქალაქე პირების ფსიქიატრიული აღრიცხვიანობის შესახებ (მინდობილობის საფუძველზე)

15,00

24

პაციენტის ისტორიის ასლი არქივიდან

20,00

25

პაციენტის ისტორიის ასლი

15,00

სტატიები ბლოგიდან

ხათუნა თოდაძე 2019-10-17 12:21:12

მარიხუანა მედიცინის თვალთახედვით

 

შეულამაზებელი ფაქტები

 

უკანასკნელ ხანს კანაფის მოხმარებაზე კონტროლი მთელ მსოფლიოში შერბილდა და მისი პროდუქტები უფრო ხელმისაწვდომი გახდა. კანაფის პროდუქტების მიმართ საზოგადოების ლოიალურობამაც მოიმატა.
ამ თემის შესახებ მრავალი არაერთგვაროვანი, ხშირად ურთიერთგამომრიცხავი ინფორმაცია ქვეყნდება. იმის გასაგებად, რაზე მეტყველებს სამეცნიერო მონაცემები, რა გავლენას ახდენს მარიხუანა ადამიანის ჯანმრთელობაზე ან მართლა შეუძლია თუ არა მისთვის სიკეთის მოტანა, ექიმი-ნარკოლოგი, მედიცინის დოქტორი, პროფესორი, თსსუ-ის ნარკოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ვიცე-რექტორი, ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის დირექტორის მოადგილე ხათუნა თოდაძე გვესაუბრა:

ნინო ოკრიბელაშვილი 2019-10-09 08:15:16

40 წამი მოქმედებისთვის...

სიკვდილი – სიცოცხლის გაგრძელებაა,  და რადგან იგი ბუნებრივად, ადამიანთან წინასწარი შეთანხმების გარეშე, გაურკვეველ დროს მოდის, საკუთარი სიცოცხლის ხელყოფა ბუნების კანონზომიერებებს არღვევს.

ანტიკურ ეგვიპტეში თვითმკვლელობა აღიარებული იყო გაუსაძლისი ყოფითი პირობებისაგან ხსნის გზად, რომის იმპერიაში, ეს ფენომენი თავისუფალი ადამიანის ღირსების ფინალურ აქტად ითვლებოდა. იაპონელები უდიდესი პატივისცემით ეკიდებიან რიტუალურ ხარაკირს, ხოლო ინდოელი ქალების თვითშეწირვა – სატი, მარადიული ერთგულების სიმბოლოა. სუიციდი ეწინააღმდეგება როგორც იუდაიზმის, ბუდიზმის, ასევე ისლამის ბაზისურ პრინციპებს. ქრისტიანული ტრადიციებით, სიცოცხლე ღვთის წყალობაა, უფლის ნების დარღვევა კი – უდიდესი ცოდვა... სუიციდის მიმართ დამოკიდებულება იცვლებოდა კულტურიდან კულტურაში, ეპოქიდან ეპოქამდე. თითქმის ყველა კულტურაში კამათობენ სუიციდის ფილოსოფიურ არსზე უფრო მეტად, ვიდრე გამომწვევ მიზეზებზე.