ბავშვთა ფსიქიატრია

ამბულატორიული მომსახურების ფარგლებში განხორციელებადი სერვისები:

ბავშვთა ფსიქიატრის კონსულტაცია

 

 • დიაგნოსტიკა;
 • მკურნალობა.
 • ფსიქოგანათლება (მშობლის და ბავშვის).

ლოგოპედიური დიაგნოსტიკა:

 

ინდივიდუალური მეტყველების განვითარების სპეციფიური დარღვევების კორექცია და მკურნალობა:

 

 • არტიკულაციის სპეციფიკური დარღვევა;
 • ექსპრესიული მეტყველების დარღვევა;
 • რეცეპტული მეტყველების დარღვევა;
 • ეპილეფსიით გამოწვეული აფაზია;
 • ლოგონევროზი (ენაბორძიკობა);
 • წერტილოვანი მასაჟი მიმართული ბგერის კორექციაზე.

ფსიქოგანათლება:

 

სტუდენტებისთვის, უმცროსი ექიმებისთვის (3-თვიანი სტაჟირების ფარგლებში მათ მეთვალყურეობას გაუწევენ ექიმი ფსიქიატრი, ფსიქოთერაპევტი, ფსიქოლოგი და ლოგოპედი)

ტრენინგები:

 • ნეიროლინგვისტური პროგრამის კომუნიკაციური საფუძვლები;
 • ფსიქოსექსოლოგია;
 • ბავშვთა განვითარების დარღვევები;
 • ფსიქოდიაგნოსტიკის საფუძვლები;
 • გარკვეული ფსიქომეტრული ტესტების შესწავლა;
 • ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქიკური პრობლემების დროული ამოცნობა და იდენტიფიკაცია.

სტატიები ბლოგიდან

როცა თამაში ხდება პრობლემა... 2019-11-06 13:16:57

სოფო მოსია

 

ფსიქოლოგის ბლოგი ქცევითი ადიქციის - თამაშებზე დამოკიდებულების შესახებ

 

კიდევ ერთი დაკარგული სიცოცხლე, ახალგაზრდა მამაკაცი, რომლის გადარჩენაც ვერ შევძელით, რომლის გადარჩენის საკითხი არც უნდა დამდგარიყო...

ახლახან, მსოფლიომ ფსიქიკური ჯანმრთელობის დღე სუიციდის წინააღმდეგ დიდი კამპანიით აღნიშნა, ბოლო სტატისტიკით, აღმოჩნდა, რომ მსოფლიოში, ყოველ 40 წამში 1 ადამიანი სიცოცხლეს თვითმკვლელობით ასრულებს, მათ შორის გარკვეული ნაწილი „ადიქციის“ მსხვერპლია.  ქვეყნის მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, სამოქალაქო ომებით და ფორმაციის ცვლილებით ტრავმირებული საზოგადოება, ღია და ძალიან ხელმისაწვდომი სათამაშო ბიზნესი, ახალგაზრდულ ასაკში დიდი ცდუნებაა, რომლის გაძლება და გადალახვა დამოუკიდებლად ყველას არ შეუძლია.