ამბულატორია

2017 წლის ფსიქიკური ჯანმრთელობის სახელმწიფო პროგრამის მოთხოვნათა შესაბამისად, ამბულატორიული ფსიქიატრიული ამბულატორიული განყოფილება უზრუნველყოფს ოჯახის, ან უბნის ექიმის, ასევე ფსიქიატრიული სტაციონარული დაწესებულების მიმართვით გადმოგზავნილ, აღრიცხვაზე აყვანილ, თვითდინებით მოსული (დიაგნოზის დაზუსტების შემდგომ) საქართველოს მოქალაქეების მომსახურებას, რომელთაც შემდეგი ფსიქიკური პრობლემები აქვთ:

 

  • ორგანული ბუნების აშლილობანი, სიმპტომატურ აშლილობათა ჩათვლით
  • შიზოფრენია, შიზოტოპური აშლილობანი
  • აფექტური აშლილობანი
  • რეაქცია მწვავე სტრესზე და ადაპტაციის დარღვევები
  • გონებრივი ჩამორჩენა
  • ფსიქიკური განვითარების დარღვევები
  • ბავშვთა და მოზარდთა ასაკში დაწყებული ქცევითი და ემოციური აშლილობანი

 

პაციენტის ამბულატორიულ აღრიცხვაზე აყვანა ხდება მისი სურვილის  შემთხვევაში, თუმცა, 16 წლამდე ასაკის, ან/და ფსიქო-სოციალური საჭიროებების მქონე პაციენტის შემთხევაში, მხარდამჭერი პირის წერილობითი თანხმობა აუცილებელია.

 

აღნიშნულ მომსახურებაში შედის მედიკამენტური მკურნალობა, ბინაზე ვიზიტი, საჭიროებიდან გამომდინარე და ა. შ.

სტატიები ბლოგიდან

ნინო ოკრიბელაშვილი 2019-10-09 08:15:16

40 წამი მოქმედებისთვის...

სიკვდილი – სიცოცხლის გაგრძელებაა,  და რადგან იგი ბუნებრივად, ადამიანთან წინასწარი შეთანხმების გარეშე, გაურკვეველ დროს მოდის, საკუთარი სიცოცხლის ხელყოფა ბუნების კანონზომიერებებს არღვევს.

ანტიკურ ეგვიპტეში თვითმკვლელობა აღიარებული იყო გაუსაძლისი ყოფითი პირობებისაგან ხსნის გზად, რომის იმპერიაში, ეს ფენომენი თავისუფალი ადამიანის ღირსების ფინალურ აქტად ითვლებოდა. იაპონელები უდიდესი პატივისცემით ეკიდებიან რიტუალურ ხარაკირს, ხოლო ინდოელი ქალების თვითშეწირვა – სატი, მარადიული ერთგულების სიმბოლოა. სუიციდი ეწინააღმდეგება როგორც იუდაიზმის, ბუდიზმის, ასევე ისლამის ბაზისურ პრინციპებს. ქრისტიანული ტრადიციებით, სიცოცხლე ღვთის წყალობაა, უფლის ნების დარღვევა კი – უდიდესი ცოდვა... სუიციდის მიმართ დამოკიდებულება იცვლებოდა კულტურიდან კულტურაში, ეპოქიდან ეპოქამდე. თითქმის ყველა კულტურაში კამათობენ სუიციდის ფილოსოფიურ არსზე უფრო მეტად, ვიდრე გამომწვევ მიზეზებზე.