ფსიქიატრიული ექსპერტიზა

ამბულატორიული სასამართლო - ფსიქიატრიული ექსპერტიზის განყოფილების სერვისები “ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრში“:

 

 

 1. სამოქალაქო პროცესთან დაკავშირებული სასამართლო-ფსიქიატრიული ექსპერტიზა;

 

 1. სამოქალაქო პროცესთან დაკავშირებული სასამართლო-ფსიქიატრიული ექსპერტიზა დამატებითი საექსპერტო საკითხის გადაწყვეტით;

 

 1. ამბულატორიული სასამართლო-ფსიქიატრიული ექსპერტიზა განსასჯელის შერაცხადობის დადგენის მიზნით;

 

 1. ამბულატორიული სასამართლო-ფსიქიატრიული ექსპერტიზა ორზე მეტი დამატებითი საექსპერტო საკითხის გადაწყვეტით;

 

 1. მოწმის ამბულატორიული სასამართლო -ფსიქიატრიული ექსპერტიზა;

 

 1. მოწმის ამბულატორიული სასამართლო-ფსიქიატრიული ექსპერტიზა პატიმართა ფსიქიკური შერაცხადობის დადგენის მიზნით;

 

 1. ფსიქოლოგიური ექსპერტიზა;

 

 1. ამბულატორიული ექსპერტიზის საკითხებთან დაკავშირებული შემოწმება;

 

 1. სხვა არაფსიქიატრიული პროფილის სამედიცინო დაწესებულებებიდან მომართვის საფუძველზე, მოქალაქე პირთა ამბულატორიული შემოწმება;

 

 1. საქართველოს ცენტრალური გამწვევ კომისიასთან არსებული მუდმივმოქმედი სამხედრო სამედიცინო საექსპერტო კომისიის მომართვით წვევამდელების ამბულატორიული ფსიქიატრიული ექსპერტიზა;

 

 1. სოციალური სამედიცინო-ფსიქიატრიული ექსპერტიზა.

სტატიები ბლოგიდან