ფსიქიატრიული ექსპერტიზა

ამბულატორიული სასამართლო - ფსიქიატრიული ექსპერტიზის განყოფილების სერვისები “ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრში“:

 

 

 1. სამოქალაქო პროცესთან დაკავშირებული სასამართლო-ფსიქიატრიული ექსპერტიზა;

 

 1. სამოქალაქო პროცესთან დაკავშირებული სასამართლო-ფსიქიატრიული ექსპერტიზა დამატებითი საექსპერტო საკითხის გადაწყვეტით;

 

 1. ამბულატორიული სასამართლო-ფსიქიატრიული ექსპერტიზა განსასჯელის შერაცხადობის დადგენის მიზნით;

 

 1. ამბულატორიული სასამართლო-ფსიქიატრიული ექსპერტიზა ორზე მეტი დამატებითი საექსპერტო საკითხის გადაწყვეტით;

 

 1. მოწმის ამბულატორიული სასამართლო -ფსიქიატრიული ექსპერტიზა;

 

 1. მოწმის ამბულატორიული სასამართლო-ფსიქიატრიული ექსპერტიზა პატიმართა ფსიქიკური შერაცხადობის დადგენის მიზნით;

 

 1. ფსიქოლოგიური ექსპერტიზა;

 

 1. ამბულატორიული ექსპერტიზის საკითხებთან დაკავშირებული შემოწმება;

 

 1. სხვა არაფსიქიატრიული პროფილის სამედიცინო დაწესებულებებიდან მომართვის საფუძველზე, მოქალაქე პირთა ამბულატორიული შემოწმება;

 

 1. საქართველოს ცენტრალური გამწვევ კომისიასთან არსებული მუდმივმოქმედი სამხედრო სამედიცინო საექსპერტო კომისიის მომართვით წვევამდელების ამბულატორიული ფსიქიატრიული ექსპერტიზა;

 

 1. სოციალური სამედიცინო-ფსიქიატრიული ექსპერტიზა.

სტატიები ბლოგიდან

40 წამი მოქმედებისთვის... 2019-10-09 08:15:16

ნინო ოკრიბელაშვილი

სიკვდილი – სიცოცხლის გაგრძელებაა,  და რადგან იგი ბუნებრივად, ადამიანთან წინასწარი შეთანხმების გარეშე, გაურკვეველ დროს მოდის, საკუთარი სიცოცხლის ხელყოფა ბუნების კანონზომიერებებს არღვევს.

ანტიკურ ეგვიპტეში თვითმკვლელობა აღიარებული იყო გაუსაძლისი ყოფითი პირობებისაგან ხსნის გზად, რომის იმპერიაში, ეს ფენომენი თავისუფალი ადამიანის ღირსების ფინალურ აქტად ითვლებოდა. იაპონელები უდიდესი პატივისცემით ეკიდებიან რიტუალურ ხარაკირს, ხოლო ინდოელი ქალების თვითშეწირვა – სატი, მარადიული ერთგულების სიმბოლოა. სუიციდი ეწინააღმდეგება როგორც იუდაიზმის, ბუდიზმის, ასევე ისლამის ბაზისურ პრინციპებს. ქრისტიანული ტრადიციებით, სიცოცხლე ღვთის წყალობაა, უფლის ნების დარღვევა კი – უდიდესი ცოდვა... სუიციდის მიმართ დამოკიდებულება იცვლებოდა კულტურიდან კულტურაში, ეპოქიდან ეპოქამდე. თითქმის ყველა კულტურაში კამათობენ სუიციდის ფილოსოფიურ არსზე უფრო მეტად, ვიდრე გამომწვევ მიზეზებზე.