რეაბილიტაცია

ცენტრში ფუნქციონირებს სოციალური რეაბილიტაციის განყოფილება, რომელიც, ძირითადად, ემსახურება გრძელვადიან, სტაციონარულ მკურნალობაზე მყოფ, ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებს. ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის მიზანია პაციენტების იმ უნარების შენარჩუნება, ან გაუმჯობესება, რომელიც დამოუკიდებელი ცხოვრების საშუალებას მისცემთ. სოციალური რეაბილიტაციის განყოფილების თანამშრომლები, აგრეთვე ჩართულნი არიან ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთა მოვლისა და მხარდაჭერის პროცესებში. მუშაობის პროცესში გამოიყენება ინდივიდის საჭიროებებზე მორგებული  ფსიქოსოციალური ინტერვენციები, როგორიცაა, მაგალითად: ცხოვრების უნარ-ჩვევების დამოუკიდებლად გამომუშავება, ფსიქოგანათლება, თავის მოვლის და კომუნიკაციური უნარების დასწავლა/აღდგენა, არტთერაპია, ინდივიდუალური რაციონალური თერაპია და სხვ.  

სტატიები ბლოგიდან

როცა თამაში ხდება პრობლემა... 2019-11-06 13:16:57

სოფო მოსია

 

ფსიქოლოგის ბლოგი ქცევითი ადიქციის - თამაშებზე დამოკიდებულების შესახებ

 

კიდევ ერთი დაკარგული სიცოცხლე, ახალგაზრდა მამაკაცი, რომლის გადარჩენაც ვერ შევძელით, რომლის გადარჩენის საკითხი არც უნდა დამდგარიყო...

ახლახან, მსოფლიომ ფსიქიკური ჯანმრთელობის დღე სუიციდის წინააღმდეგ დიდი კამპანიით აღნიშნა, ბოლო სტატისტიკით, აღმოჩნდა, რომ მსოფლიოში, ყოველ 40 წამში 1 ადამიანი სიცოცხლეს თვითმკვლელობით ასრულებს, მათ შორის გარკვეული ნაწილი „ადიქციის“ მსხვერპლია.  ქვეყნის მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, სამოქალაქო ომებით და ფორმაციის ცვლილებით ტრავმირებული საზოგადოება, ღია და ძალიან ხელმისაწვდომი სათამაშო ბიზნესი, ახალგაზრდულ ასაკში დიდი ცდუნებაა, რომლის გაძლება და გადალახვა დამოუკიდებლად ყველას არ შეუძლია.