რეაბილიტაცია

ცენტრში ფუნქციონირებს სოციალური რეაბილიტაციის განყოფილება, რომელიც, ძირითადად, ემსახურება გრძელვადიან, სტაციონარულ მკურნალობაზე მყოფ, ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებს. ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის მიზანია პაციენტების იმ უნარების შენარჩუნება, ან გაუმჯობესება, რომელიც დამოუკიდებელი ცხოვრების საშუალებას მისცემთ. სოციალური რეაბილიტაციის განყოფილების თანამშრომლები, აგრეთვე ჩართულნი არიან ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთა მოვლისა და მხარდაჭერის პროცესებში. მუშაობის პროცესში გამოიყენება ინდივიდის საჭიროებებზე მორგებული  ფსიქოსოციალური ინტერვენციები, როგორიცაა, მაგალითად: ცხოვრების უნარ-ჩვევების დამოუკიდებლად გამომუშავება, ფსიქოგანათლება, თავის მოვლის და კომუნიკაციური უნარების დასწავლა/აღდგენა, არტთერაპია, ინდივიდუალური რაციონალური თერაპია და სხვ.  

სტატიები ბლოგიდან

40 წამი მოქმედებისთვის... 2019-10-09 08:15:16

ნინო ოკრიბელაშვილი

სიკვდილი – სიცოცხლის გაგრძელებაა,  და რადგან იგი ბუნებრივად, ადამიანთან წინასწარი შეთანხმების გარეშე, გაურკვეველ დროს მოდის, საკუთარი სიცოცხლის ხელყოფა ბუნების კანონზომიერებებს არღვევს.

ანტიკურ ეგვიპტეში თვითმკვლელობა აღიარებული იყო გაუსაძლისი ყოფითი პირობებისაგან ხსნის გზად, რომის იმპერიაში, ეს ფენომენი თავისუფალი ადამიანის ღირსების ფინალურ აქტად ითვლებოდა. იაპონელები უდიდესი პატივისცემით ეკიდებიან რიტუალურ ხარაკირს, ხოლო ინდოელი ქალების თვითშეწირვა – სატი, მარადიული ერთგულების სიმბოლოა. სუიციდი ეწინააღმდეგება როგორც იუდაიზმის, ბუდიზმის, ასევე ისლამის ბაზისურ პრინციპებს. ქრისტიანული ტრადიციებით, სიცოცხლე ღვთის წყალობაა, უფლის ნების დარღვევა კი – უდიდესი ცოდვა... სუიციდის მიმართ დამოკიდებულება იცვლებოდა კულტურიდან კულტურაში, ეპოქიდან ეპოქამდე. თითქმის ყველა კულტურაში კამათობენ სუიციდის ფილოსოფიურ არსზე უფრო მეტად, ვიდრე გამომწვევ მიზეზებზე.