ანგარიშები

“ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის” 2016 წლის ფინანსური ანგარიშგება

“ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის” 2017 წლის ფინანსური ანგარიშგება

“ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის” 2018 წლის მმართველობის ანგარიშგება