ანგარიშები

“ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის” 2016 წლის ფინანსური ანგარიშგება

“ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის” 2017 წლის მმართველობითი და ფინანსური ანგარიშგება

“ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის” 2018 წლის მმართველობითი და ფინანსური ანგარიშგება

“ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის” 2019 წლის მმართველობითი და ფინანსური ანგარიშგება

“ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის” 2020 წლის მმართველობითი და ფინანსური ანგარიშგება