ბავშვთა ფსიქიატრია

ამბულატორიული მომსახურების ფარგლებში განხორციელებადი სერვისები:

ბავშვთა ფსიქიატრის კონსულტაცია

 • დიაგნოსტიკა;
 • მკურნალობა.
 • ფსიქოგანათლება (მშობლის და ბავშვის).

ლოგოპედიური დიაგნოსტიკა:

 

ინდივიდუალური მეტყველების განვითარების სპეციფიური დარღვევების კორექცია და მკურნალობა:

 • არტიკულაციის სპეციფიკური დარღვევა;
 • ექსპრესიული მეტყველების დარღვევა;
 • რეცეპტული მეტყველების დარღვევა;
 • ეპილეფსიით გამოწვეული აფაზია;
 • ლოგონევროზი (ენაბორძიკობა);
 • წერტილოვანი მასაჟი მიმართული ბგერის კორექციაზე.

 

ფსიქოგანათლება:

სტუდენტებისთვის, უმცროსი ექიმებისთვის (3-თვიანი სტაჟირების ფარგლებში მათ მეთვალყურეობას გაუწევენ ექიმი ფსიქიატრი, ფსიქოთერაპევტი, ფსიქოლოგი და ლოგოპედი)

ტრენინგები:

 • ნეიროლინგვისტური პროგრამის კომუნიკაციური საფუძვლები;
 • ფსიქოსექსოლოგია;
 • ბავშვთა განვითარების დარღვევები;
 • ფსიქოდიაგნოსტიკის საფუძვლები;
 • გარკვეული ფსიქომეტრული ტესტების შესწავლა;
 • ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქიკური პრობლემების დროული ამოცნობა და იდენტიფიკაცია.