ლელა გურაშვილი

ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი- ფსიქოლოგი

განათლება

1989-1994წწ.  ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,ზოგადი ფსიქოლოგიის
ფაკულტეტი.
1995წელი – პრაქტიკული გამოცდილება სამედიცინო ფსიქოლოგიის კუთხით.  კერძოდ, ფსიქოდიაგნოსტიკასა და ფსიქოთერაპიაში (რაციონალური ფსიქოთერაპია, ნეიროლინგვისტური პროგრამირება).

სამუშაო გამოცდილება

2012 წლიდან დღემდე – ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი- ფსიქოლოგი.
1994-2011წწ. – თბილისის ფსიქონევროლოგიური დისპანსერი- ფსიქოლოგი.
1994წელი – ფსიქოლოგიური ექსპერტიზა სამხედრო სამსახურისთვის ვარგისიანობის დადგენის მიზნით.

2013წელი –  „ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის“ პირველი საერთაშორისო კონგრესის მონაწილე.
2011- „გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში-თბილისი“ ,  ტრენინგი „აგრესიის მართვაში“ , აგრეთვე „მულტიდისციპლინარული გუნდი და შემთხვევის მართვა“.