მარინე (მეგი) გოგოხია

კლინიკური ფსიქოლოგი, ექსპერტი,  ფსიქოდიაგნოსტიკის პრაქტიკული კურსის
ხელმძღვანელი

განათლება

1974-1980 წწ. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი. ფსიქოლოგიის მაგისტრი;

სამუშაო გამოცდილება

1983- 2011წწ. ფსიქიატრიის ინსტიტუტი, რესპუბლიკური ფსიქიატრიული
საავადმყოფო 2011 წლიდან დღემდე ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვისა და
ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი.
1992-1998 წწ. სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი. სამედიცინო ფსიქოლოგიის
კათედრა – პროფესორის ასისტენტი. პრაქტიკული კურსის ხელმძღვანელი.
1993-1998წწ. პუშკინის პედაგოგიური ინსტიტუტი. დეფექტოლოგიის
კათედრა.მოწვეული პედაგოგი
1998- 2002 წწ სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი. ფსიქოსომატიკის
ფაკულტეტი. მოწვეული პედაგოგი.
2003 -2011 საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი. მოწვეული პედაგოგი.

კლინიკურ ფსიქოლოგად (ფსიქიატრიის მიმართულებით) მუშაობის 40 წლიანი
გამოცდილება.
კლინიკური ფსიქოლოგიის სწავლების (პედაგოგობის) 29 წლის გამოცდილება
კლინიკურ ფსიქოლოგიის ექსპერტად მუშაობის 13 წლის გამოცდილება

ენები

ქართული – მშობლიური
რუსული – სრულყოფილად
ინგლისური  – კარგად