ნინო კომახიძე

ნარკოლოგიის კლინიკური განყოფილების სტაციონარის ფსიქოლოგი

განათლება

1998- 2002წწ. ივ.ჯავახიშილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი (ბაკალავრი)
2002 – 2005წწ.  ივ.ჯავახიშილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი (მაგისტრი)

სამუშაო გამოცდილება

2003-2004წწ ფსიქოლოგი – საბავშვო ბაღი #112

2004-2009წწ ფსიქოლოგი – კერძო სკოლა ,,ბინული,,

2010 წლიდან დღემდე  შპს ,,ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი,,  ნარკოლოგიის კლინიკური განყოფილება, სტაციონარი – ფსიქოლოგი
2010 წლიდან დღემდე ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი ,,კამარა,, თანადამფუძნებელი, ფსიქოლოგი
2014-2018წწ.  მეთადონით ჩანაცვლებით თერაპიის #14 განყოფილების ფსიქოლოგი
2019წლიდან დღემდე შპს ,,ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი,, მეთადონით ჩანაცვლებით თერაპიის სარეაბილიტაციო ცენტრი, ფსიქოლოგი

კვალიფიკაცია

2004 წელი  –  სპეციალური ფსიქოლოგიის კურსი (NLP კომუნიკაციასა და ფსიქოთერაპიაში)
2005 წელი –  სპეციალური სრული კურსი (ოკუპაციური თერაპია)
2011-2013წწ. – ააიპ ,,საქართველოს ხელოვნებით-თერაპიის კავშირი’’-ს სემინარების სრული კურსი ხელოვნებით თერაპიაში
2011 წელი – ,,საქართველოს ფსიქოანალიტიკური ფსიქოთერაპიის საზოგადოება’’ სემინარი ფსიქოანალიტიკურ ფსიქოთერაპიაში ,,ფსიქოსომატიკა ფსიქოანალიზში“ (ფსიქოლოგიის დოქტორი მიხეილ შებეკი)
2011წელი – ,,საქართველოს ფსიქოანალიტიკური ფსიქოთერაპიის საზოგადოება’’ სემინარი ,,ფროიდის შემდგომი პერიოდი,, (პროფ. ჰორსტ კეჰელი)

2014 წელი – ქ. მოსკოვის ფსიქოთერაპიის და კლინიკური ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი“ კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსი დამოკიდებულ და თანადამოკიდებულ პირებთან მუშაობისას არტთერაპიაში

ენები

ქართული (მშობლიური), რუსული (ძალიან კარგი) , ინგლისური (ძალიან კარგი)