ხათუნა ჭყოიძე

სასამართლო ექსპერტიზის ჯგუფის ექიმი-ფსიქიატრი

განათლება

1983-1989   ზოგადი მედიცინის ფაკულტეტი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

1989-1990  სტაჟირება მ. ასათიანის სახ. ფსიქიატრიის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტში

 1998   კვალიფიკაციის კურსი თბილისის სამედიცინო აკადემიაში

1999   პროფესიული ლიცენზია ფსიქიატრიაში

2006   პროფესიული ლიცენზია ფსიქიატრიაში

2003   უწყვეტი სამედიცინო განათლების მოკლე კურსი ფსიქიატრიაში

 

სამუშაო გამოცდილება:

 2020 წლიდან დღემდე -ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი, სასამართლო ექსპერტიზის ჯგუფის ექიმი-ფსიქიატრი

2019 წლიდან დღემდე – სახალხო დამცველის აპარატთან არსებული პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ჯგუფის ექსპერტი

2008 წლიდან დღემდე – თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი, ფსიქიატრი

2007 წლიდან დღემდე – წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი, ფსიქიატრი

2015-2017 წ. წ. – ლ. სამხარაულის სახ. სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ფსიქიატრიული დეპარტამენტის ექსპერტი-ფსიქიატრი

2013-2015 წ. წ. – სახალხო დამცველის აპარატთან არსებული პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ჯგუფის ექსპერტი

2007-2008 წ. წ. – პროგრამა “ჯანმრთელობის საჭიროებათა შეფასება საქართველოს პენტიტენციალურ სისტემაში” – ორგანიზებული წითელი ჯვრის მიერ, ფსიქიატრი

2006-2008 წ. წ. მ. ასათიანის სახ. ფსიქიატრიის ინსტიტუტი – ფსიქიატრი

2002-2006 წ. წ. – ცენტრი “ემპათია” – წინასწარი პატიმრობის დაწესებულებები და ქალთა სასჯელაღსრულების დაწესებულება – ფსიქიატრი (IRCT პროგრამა, “წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია”)

2002 წ. – ცენტრი “ემპათია” – ფსიქიატრი და მენეჯერი წინასწარი პატიმრობის დაწესებულებაში (OSCE სამონიტორინგო პროგრამა)

2001-2002 წ. წ. – სამონიტორინგო პროგრამა)ცენტრი “ემპათია”- ფსიქიატრი ქალთა კოლონიაში (PRI პროგრამა “წამების მსხვერპლი პატიმარი ქალების ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია”)

1990-2000 წ. წ. – ფსიქიატრი ქ. თბილისის მუნიციპალურ ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში

1986-1988 წ. წ. – მედდა თბილისის ნევროლოგიის ინსტიტუტში და გადაუდებელი სასწრაფო დახმარების განყოფილებაში

 

დამატებითი პროფესიული გამოცდილება

2012 წ. – თანაავტორი სახელმძღვანელოსი “ადამიანის უფლებები და ფსიქიკური ჯანმრთელობა ციხეში”.

2011-2012 წ. წ. – ტრეინინგების ციკლი სასჯელაღსრულების დაწესებულებათა სამედიცინო პერსონალისა და სოციალური მუშაკთათვის: “პატიმართა უფლებების დაცვის უზრუნველყოფა მათი ჯანდაცვის უფლებების, მათ შორის  ფსიქიკური ჯანდაცვის უფლების ხელშეწყობის გზით”

2009 წ. – თანაავტორი წიგნისა “ფსიქოტრავმატოლოგიის საფუძვლები”

2008-2009 წ. წ. – ტრენინგების ციკლი ექიმებისთვის ,,ფსიქოტრავმის სამედიცინო-  ფსიქოლოგიური ასპექტები”

2007 წ. – სემინარების ციკლი “ მედიისა და არასამთავრობო სექტორის როლი წამების პრევენციაში”

1998 წ. – ტრენინგ-სემინარი ,,PTSD პროფესიონალებისთვის”

1997 წ. – თანაავტორი ბროშურებისა ,,PTSD პროფესიონალებისათვის” და ,,PTSD ომის მსხვერპლთათვის”.

 

პროფესიული კავშირების წევრობა:

 ნეიროფსიქოფარმაკოლოგიის ევროპული საზოგადოების წევრი

ტრავმული სტრესის ევროპის საზოგადოება

საქართველოს ფსიქოტრავმის საზოგადოება

საქართველოს ფსიქიატრიული საზოგადოება

 

ენები:

ქართული (მშობლიური)

რუსული (თავისუფლად)

ინგლისური (საშუალოდ)