ბორის თაყაიშვილი

ბორის თაყაიშვილი

გენერალური დირექტორი