მანანა ბოკუჩავა

მედიცინის აკადემიური დოქტორი, სამეცნიერო ექსპერტთა საბჭოს  პროფესორ-კონსულტანტი

განათლება

1967-1973წწ. – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი, სამკურნალო ფაკულტეტი

1973-1975წწ. – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი ორდინატურა

1978-1982წწ. – სსრკ-ს  მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის ფსიქიატრიის ინსტიტუტის ასპირანტურა (ქ.მოსკოვი)

2000წ. – ექიმი-ფსიქიატრის სახელმწიფო სერტიფიკატი “მოზრდილთა ფსიქიატრია”

2003წ. – საქართველოს ექიმთა კონგრესის სერტიფიკატი “თანამედროვე მიდგომები ძირითადი ფსიქიკური აშლილობების დიაგნოსტიკასა და მკურნალობაში” (15 კრედიტსაათი)

2005წ. – საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ასოციაციის სერტიფიკატი “ეთიკისა და სამართლის საკითხები ფსიქიატრიაში” (10 კრედიტსაათი)

2006წ. – საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ასოციაციის სერტიფიკატი “სიმპტომთა მართვის მოდული (25 კრედიტქულა)

2007წ. – სამედიცინო-ფსიქოლოგიური და საგანმანათლებლო ცენტრის სერტიფიკატი “განსაკუთრებული საჭიროების მქონე აივ ინფიცირებულებისა და შიდსით დაავადებულ პირთა დახმარება” (20 კრედიტქულა)

2011წ. _ ‘’გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში’’_ ტრენერის სერტიფიკატი ‘’კლინიკური ფსიქიატრია’’

2013წ. 6-7 მაისი, I  INTERNATIONAL CONGRESS  ON  “MENTAL HEALTH AND PREVENTION OF DRUG ADDICTION”, TBILISI, GEORGIA – Certificate

2013წ. 29-31აგვისტო,  WORLD PSYCHIATRIC ASSOCIATION THEMATIC CONFERENCE “MENTAL HEALTH AND MENTAL ILLNESS: FOCUSING ON EURASIA”, YEREVAN, ARMENIA – Certificate

2014წ.14-18 სექტემბერი, XVI WORD CONGRESS OF PSYCHIATRY, “FOCUSING ON ACCESS, QUALITY AND HUMAN CARE’’, MADRID, SPAIN – Certificate of Attendance

2016 г.15 апреля. „Психические расстройства аффективного и шизофренического спектров’’. Москва, Россия. Сертификат

WPA 2016 Regional Conference  “ Mental Health Direction and Challenges’’,  Tbilisi, Georgia, April 27-30, 2016 , Certificate of Attendance

 

სამეცნიერო ხარისხი

1986წ. – მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატი

2000წ. – დოცენტი

2006წ. – მედიცინის აკადემიური დოქტორი

 

სამუშა გამოცდილება

2019 წლიდან – პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემიის პროფესორი

2018 წ. – პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემიის ფსიქიატრიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

2018 წლიდან  _ შპს „ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი’’ –  სამეცნიერო ექსპერტთა საბჭოს  პროფესორ-კონსულტანტი

2012 წლიდან _ 2018 წლამდე  – შპს „ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი’’ –  ფსიქიატრიის სამეცნიერო მიმართულების ხელმძღვანელი

2007 წლიდან _2012 წლამდე _ სს “მ. ასათიანის სახელობის ფსიქიატრიის ს/კ ინსტიტუტის”  განყოფილების პროფესორ-კონსულტანტი

2005-2007 წ.წ. – სს “მ. ასათიანის სახელობის ფსიქიატრიის ს/კ ინსტიტუტის” VII განყოფილების გამგე

1993-2004 წწ. – მ. ასათიანის სახელობის ფსიქიატრიის ს/კ ინსტიტუტის განყოფილების მეცნიერ-ხელმძღვანელი

1990-1993 წწ. -მ. ასათიანის სახელობის ფსიქიატრიის ს/კ ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

1995- 2006 წწ. –  საქართველოს სახ. სამედიცინო აკადემიის, ნევროლოგიის კათედრის, ფსიქიატრიის კურსის  ხელმძღვანელი

1995 -2008 წწ. – პეტრე შოთაძის სახელობის  თბილისის სამედიცინო აკადემიის ფსიქიატრიის კათედრის დოცენტი, 2009 წლიდან – ამავე კათედრის სრული პროფესორი

1994 წლიდან – თბილისის სამედიცინო აკადემიის ნევროლოგიის, ფსიქიატრიის კურსის დოცენტი

1989-1993 წწ. – თბილისის ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის, შემდგომ – თბილისის სამედიცინო აკადემიის, ნევრვულ სნეულებათა კათედრის, ფსიქიატრიის კურსის ასისტენტი

1973-1989 წწ. – მ. ასათიანის სახელობის ფსიქიატრიის ს/კ ინსტიტუტის უმცროსი მეცნიერ- მუშაკი

 

უსგ პროგრამების ხელმძღვანელობა

გრძელვადიანი ციკლები

2008წ. _ პროფესიული რეაბილიტაციის პროგრამა “ზოგადი ფსიქოპათოლოგიის, ფსიქიკურ აშლილობათა სისტემატიკის, კლინიკისა და მიმდინარეობის საკითხები”

2008წ. _ პროფესიული რეაბილიტაციის პროგრამა ‘’გუნება-განწყობის      (აფექტური) აშლილობების დიაგნოსტიკის, კლინიკის და მკურნალობის საკითხები” (2 თვე)

 

მოკლევადიანი ტრეინინგები

2012წ. _ „ფსიქოფარმაკოლოგიის საკითხები’’(აკრედიტაციის მპ 2012-12)

2011წ. _  ექიმთა გადამზადების პროგრამა ‘’კლინიკური ფსიქიატრია’’

2010წ. _ ‘’ძალადობის სამედიცინო და სოციალური საკითხები’’(აკრედიტაციის რს-185)

2009წ. – დემენციის მართვა  (აკრედიტაციის რს-128)

2006წ. – “ფსიქიკურ აშლილობათა დიაგნოსტიკის ძირითადი პრინციპები” – 10 კრედიტსაათი (აკრედიტაციის 2006086)

2004 წ. – “ფსიქოფარმაკოთერაპიის აქტუალური საკითხები” – 25 კრედიტსაათი (აკრედიტაციის 2003388)

 

პედაგოგიური საქმიანობა

1995- 2006 წწ. –  საქართველოს სახ. სამედიცინო აკადემიის, ნევროლოგიის კათედრის, ფსიქიატრიის კურსის  ხელმძღვანელი

1994 წლიდან – თბილისის სამედიცინო აკადემიის ნევროლოგიის, ფსიქიატრიის კურსის დოცენტი

1989-1993 წწ. – თბილისის ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის, შემდგომ – თბილისის სამედიცინო აკადემიის, ნევრვულ სნეულებათა კათედრის, ფსიქიატრიის კურსის ასისტენტი

1995 -2008 წწ. – პეტრე შოთაძის სახ. თბილისის სამედიცინო აკადემიის ფსიქიატრიის კათედრის დოცენტი, 2009 წლიდან – ამავე კათედრის სრული პროფესორი

2006 წლიდან – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის დიპლომის შემდგომი სამედიცინო განათლებისა და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ინსტიტუტის უსგ  და პროფესიული რეაბილიტაციის, სარეზიდენტო პროგრამების ხელმძღვანელი ფსიქიატრიაში

2016 წლიდან –  თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის კლინიკის პროფესორი

პედაგოგიური მუშაობის სტაჟი 31 წელი

 

სამეცნიერო საქმიანობა

35 სამეცნიერო ნაშრომის  ავტორი,  მათ შორის:

  1. მონოგრაფია „აფექტურ აშლილობათა ფსიქოპათოლოგიის ასაკობრივი თავისებურებანი’’, თბილისი, 2015;

2.სახელმძღვანელო  „ზოგადი ფსიქოპათოლოგია’’, თბილისი, 2017; 2020;

3.შოთა გამყრელიძის მონოგრაფია “სექსუალური გაუკუღმართებები და მათი მკურნალობის საკითხები’’,   რედაქტორი  – მანანა ბოკუჩავა, თბილისი, 2015

4.ღია საზოგადოება საქართველოს გრანტი: „ვიზუალურ მასალაზე დაფუძნებული სასწავლო-საგამოცდო მასალის შექმნა’’ – ექსპერტი მანანა ბოკუჩავა, 2014-2015წ.

5.თეიმურაზ სილაგაძის სახელმძღვანელო ‘’პიროვნული აშლილობები  ფსიქიატრიასა და ლიტერატურაში’’, რედაქტორი – მანანა ბოკუჩავა, 2016

6.  „ზოგადი ფსიქოპათოლოგია –   სახელმძღვანელო,  თბილისი, 2017; 2020

7. „აფექტურ აშლილობათა ფსიქოპათოლოგიის ასაკობრივი თავისებურებანი’’ (მონოგრაფია), თბილისი, 2015

8. Affeqtive disorders: clinical-psychopathological features in advanced – Bridging Eastern and  Western Psychiatry conferens, Tbilisi, October, 17, 2013

9. კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული  რეკომენდაცია (გაიდლაინი): დეპრესიის მკურნალობა და მართვა მოზრდილებში _ (თანაავტორი), თბილისი, 2012წ.

10. საქართველოს საოჯახო მედიცინის პროფესიონალთა კავშირის მიერ შემუშავებული გაიდლაინი: დემენცია _ (თანაავტორი), 2009წ.

11. კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაცია (გაიდლაინი)- პროექტის ხელმძღვანელი, თბილისი, 2009წ.

12. დეპრესიულ აშლილობათა ასაკობრივი თავისებურებები” – ფსიქიატრთა XIII მსოფლიო კონგრესის მასალები _ კაირო (ეგვიპტე), 2006წ.

13. კანონი ფსიქიატრიული დახმარების შესახებ – ექსპერტთა ჯგუფის წევრი, თბილისი, 2005

14. დეპრესიის მკურნალობის თანამედროვე პრინციპები – მ. ასათიანის სახ. ფსიქიატრიის ს/კ ინსტიტუტის და ფარმაკოლოგიური ფირმა “სერვიე”-ს ერთობლივი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბილისი, 2004წ.

15. Biological Markers for Various Forms of Depression – XI Word Congress of Psychiatry, Hamburg –  (თანაავტორი), 1999წ.

16. ფსიქიატრიისა და მართლმადიდებლური ქრისტიანობის ურთიერთდამოკიდებულების საკითხი – ქრისტიანობა და მედიცინა, თბილისი,  1999წ.

17.პოსტშიზოფრენიული დეპრესიის კლინიკო-ფსიქოპათოლოგიური თავისებურებანი – ფსიქიატრიის აქტუალური საკითხები. თბილისი, 1998წ.