ნანა ცანავა

მედიცინის დოქტორი ნანა ცანავა ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის ექიმი ნერვოლოგია

განათლება

1977-1983წწ.  თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი,სამკურნალო ფაკულტეტი

1983-1988წწ.  სამკურნალო ფაკულტეტის ნერვულ სნეულებათა კათედრის ორდინატორი.

2006წ.  სამედიცინო რადიოლოგიის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტში დახელოვნება თავის ტვინის დოპლეროგრაფიაში.

2008წ.  დოქტორის აკადემიური ხარისხი N000125

 

სამუშაო გამოცდილება

1988-2005წწ.  სამკურნალო ფაკულტეტის ნერვულ სნეულებათა კათედრის უფროსი ლაბორანტი

2005-2012წწ.  თსსუ ცენტრალური კლინიკის ექიმი-ნევროლოგი.

2007წ-დღემდე ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი,ექიმი-ნევროლოგი.

 

სამეცნიერო პუბლიკაციები

მაკროფაგ-ლიმფოციტური როზეტების (მლრ) მდგომარეობა იშემიური და ჰემორაგიული ინსულტის მწვავე ფორმების დროს,საუნივერსიტეტთაშორისო სამედიცინო სამეცნიერო კონფერენციის მასალათა კრებული,ტომი მე-2-ე ბათუმი 20-21 მაისი,2000 წელი.

Investigation of phatogenetic Mechanisms of Expremental cerebral Hemorrhagic Insult in Rats,Annals of Biomedical Research andEducation. Georgia,Tbilisi,January-March,2003

Изменение окислительного метаболизма и синтеза оксида азота при геморрагическом инсультею./Georgian Medical News-Tbilisi-New York-2003-N4/

მწვავე ჰემორაგიული ინსულტის კლინიკური გამოვლინების ტავისებურება და მისი დინამიკა პრეპარატ პლაფერონ ლბ-ს გამოყენებისას,“კლინიკური და ექსპერიმენტული მედიცინის აქტუალური საკითხები“-საქართველო,წყალტუბო 2003

Изучение окислительного метаболизма и его коррекция препаратом Плаферон ЛБ в эксперименте /

Патогенетические механизмы острого геморагического инсульта и их динамика при лечении Плаферон ЛБ в экперименте

მედიკოსთა XIV საერთაშორისო კონფერენციის მასალები „ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა“-საქართველო ,ქობულეთი 2003.

მწვავე ფემორაგიული ინსულტის დროს ბიოქიმიური ძვრების ზგიერთი მაჩვენებლები ექსპერიმენტში,თსსუ სამეცნიერო შრომათა კრებული-თბილისი   ტ.XXXIX.

ცერებრული მწვავე ჰემორაგიული ინსულტის პათოგენეზში ოქსიდაციური დისტრესის ცვლილებების რეტროსპექტული ანალიზი და მისი კორექცია პლაფერონ ლბ-ით მკურნალობისას,საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე,ბიოლოგიის სერია A2007 N6 ტომი 33.

 

პროფესიული სერტიფიკატები

სახელმწიფო სერტიფიკატი ნევროლოგიაში N009965

 

ტრენინგები

 • 2003 წ. მაისი, მე-5 სკოლა -კონფერენცია.“იშემიური ინსულტის ანტიაგრეგაციული და ანტიოაგულაციური მკურნალობა და პრევენცია“
 • 2003 წ. 21-22 ივნისი საერთაშორისო სიმპოზიუმი.“ფოტოდინამიური სიაგნოსტიკა და მკურნალობა ნეიროქირურგიაში“.
 • 2003 წ. 4-6 ოქტომბერი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია.“ნეიროინფექციების სადიაგნოსტიკო კრიტერიუმები და ემპირიული მკურნალობა“.
 • 2004 წ. 16-20 თებერვალი,უწყვეტი სამედიცინო განათლების მოკლევადიანი კურსი,“ნერვკუნთოვან დაავადებათა დიაგნოსტიკა და მართვის თანამედროვე პრინციპები“.
 • 2004 წ.24-30 აპრილი,უწყვეტი სამედიცინო განათლების კურსი „ტენზიოლოგიის თანამედროვე საკითხები“.
 • 2004 წ.10-15 მაისი უწყვეტი სამედიცინო განათლების კურსი „ თავის ტკივილი“.
 • 2006 წ. 14-15 თებერვალი უწყვეტი სამედიცინო განათლების კურსი „ბრუგადას სინდრომი“.
 • 2006 წ. 18-22 დეკემბერი უწყვეტი სამედიცინო განათლების კურსი „დემენციების დიაგნოსტიკა,ალგორითმი,მენეჯმენტის კლინიკური,თერაპიული და სოციალური ასპექტები“

 

ენები

 • ქართული – მშობლიური
 • რუსული- ძალიან კარგად
 • ინგლისური – საშუალოდ