ნათელა გამყრელიძე

სამეცნიერო ექსპერტთა საბჭოს კონსულტანტი

განათლება

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი, სამკურნალო ფაკულტეტი, ფსიქიატრი

სამუშაო გამოცდილება

65 წლის სამუშაო სტაჟი ფსიქიატრიის მიმართულებით
მინიჭებული აქვს ექიმი ფსიქიატრის უმაღლესი ხარისხი
1952 წლიდან მუშაობდა რესპუბლიკურ ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში ექიმ ფსიქიატრად
2011 წლიდან – ნარკოლოგიის ინსტიტუტში, ექიმ ფსიქიატრად
2012 წლიდან ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის სამეცნიერო და ფსიქიატრიული ექსპერტიზის მიმართულების ფსიქიატრი
მ. ასათიანის სახელობის ფსიქიატრიის და ნარკოლოგიის სამეცნიერო ექსპერტთა საბჭოს კონსულტანტი
8 სამეცნიერო შრომის ავტორი და თანაავტორი