ნათია ლოლაძე

ნარკოლოგიური სტაციონარის ექიმი ნარკოლოგი

განათლება

2005-2011 წ.წ.  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,დიპლომირებული მედიკოსი(მაგისტრთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი)

2014-2017 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის დიპლომისშემდგომი  სამედიცინო განათლების და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ინსტიტუტის სპეციალობის მაძიებელი(რეზიდენტი) სპეციალობა ნარკოლოგია.

სამუშაო გამოცდილება

2018 წლის აგვისტოდან-დღემდე – შპს „ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი-ს სტაციონარული განყოფილების ექიმი ნარკოლოგი.

2019 წლის თებერვლიდან-დღემდე -შპს „კავკასიის მედიცინის ცენტრი“ ექიმი ნარკოლოგი (კონსულტანტი)

2018 წ თებერვლიდან -2018 წ აგვისტომდე – შპს „ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი“-ს მორიგე ექიმი -ნარკოლოგი.

2016-2017wწწ.   „საქართველოში აივ/შიდსის პრევენციის,მკურნალობისა და მოვლის ღონისძიებების გაძლიერება და მდგრადობის უზრუნველყოფა“ (გრანტი:GEO-H-NCDC)პროგრამის „ნარკოტიკების ინექციური გზით მომხმარებლებისთვის აივ პრევენციული სერვისის მიწოდება: აივ/შიდსისა და C ჰეპატიტის პრევენციის მიზნით მეთადონით ჩანაცვლებითი თერაპიის განხორციელება.შპს „ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის“ „გლობალური ფონდის“ დაფინანსებით მიმდინარე მ.ჩ.თ N 4 ცენტრის ექთანი.

2014 წლის ოქტომბრიდან 2018 წლის აგვისტომდე -ფარმაცევტული კომპანია „HB-Georgia”-პროდუქციის მენეჯერი.

2011 წლის დეკემბრიდან 2014 წლის ოქტომბრამდე -ფარმაცევტული კომპანია „HB- Georgia-სამედიცინო წარმომადგენელი.

 

 ტრენინგები და სერთიფიცირების კურსები

6-8 მაისი, 2019 წ,ყვარელი, საქართველო -NCDC and EU- ACT Project for Addiction treatment institucions representatives

24-27 ივლისი,2018 წ, სტამბული,თურქეთი -Clinical pharmacology of atypical antipsychotics

21-23 სექტემბერი,2017 წ, სტამბული,თურქეთი -2th EASD Postgraduate Course

27-29 ოქტომბერი, 2017 წ,პრაღა,ჩეხეთი -5th EASD Postgraduate Course

ოქტომბერი 2016 წ „ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი-„კომფლიქტური სიტუაციების მართვა“

მაისი 2013 წ,თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ინსტიტუტის მოწმობა-“საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და ეპიდემიოლოგია“

დეკემბერი 2011 წ, ტრენინგი თემაზე „ეფექტური კომუნიკაცია“

უცხო ენები

ინგლისური -B2

რუსული-B1

გერმანული-A2