ნათია თავაძე

სტაციონარის და სათემო მობილური გუნდის ექიმი ფსიქიატრი

განათლება

1992-1999წწ. საქართველოს   სამედიცინო ინსტიტუტი “დასტაქარი” AA-# 0046571

2000წ. სახელმწიფო სერთიფიკატი  “ზოგადი პროფილის ექიმი-მკურნალი” N 02825

2001-2004წწ. საქართველოს სამედიცინო  აკადემიის რეზიდენტურა, ფსიქიატრია  #000065

2005წ. სახელმწიფო სერთიფიკატი “ფსიქიატრია”   I  ა 58   N 006977

2005წ. სახელმწიფო სერთიფიკატი “ბავშვთა ფსიქიატრია”  I  ა 57 N 006978

2016წ. თბილისის სახელმწიფო სმედიცინო უნივერსიტეტის რეზიდენტურის შემოკლებული კურსი სპეციალობაში „ნარკოლოგია“ N472

2016 სახელმწიფო სერტიფიკატი „ნარკოლოგია“      I  ა 59 N 017834

სამუშაო გამოცდილება

2012 წლიდან დღემდე შპს “ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი” ექიმი- ფსიქიატრი

2019 წლიდან დღემდე შპს “ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის” ვაკე- საბურთალოს სათემო მობილური გუნდის ექიმი- ფსიქიატრი

2005-2012წწ.   მ. ასათიანის სახ. ფსიქიატრიის ს/კ ინსტიტუტი ექიმი -ფსიქიატრი

2012 წელი   შპს “ეპილეფსიის კონტროლისა და პრევენციის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი”  ექიმი -ფსიქიატრი

2004-2005წწ.  სახელმწიფო სამედიცინო  აკადემია ნერვულ სნეულებათა კათედრის ფსიქიატრიის კურსი  სალექციო ასისტენტი

1994-2005 წწ. მ. ასათიანის სახ. ფსიქიატრიის ს/კ  ინსტიტუტი  ექთანი

1990-1994წწ.  მ. ასათიანის სახ.  ფსიქიატრიის ს/კ  ინსტიტუტი სანიტარი

წევრობა

Member of the Society of Georgian psychiatrists (ფსიქიატრთა საზოგადოების წევრი)

Member of the Georgian Association for Mental Health (საქართველოს ფსიქიკური ასოციაციის წევრი)

 

სასწავლო გრანტები, ტრენინგები

 

27-30 აპრილი 2016წ.  WPA რეგიონალური კონფერენცია “ფსიქიკური ჯანმრთელობა მიმართულებები და პრობლემები” თბილისი, საქართველო

28-30 November  2014   ECNP Seminar in Neuropsychopharmacology

29-31 აგვისტო 2013წ. World Psychiatric Association ThematicConference “Mental Health and Mental Illness: Focusing on eurasia” Yerevan, Armenia

6-7 მაისი 2013წ საერთაშორისო კონგრესი „ფსიქიკური ჯანმრთელობა და წამალდამოკიდებულება“.

28-29 მაისი 2013წ. დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ინსტიტუტი,  თბილისი „ფსიქოფარმაკოლოგიის საკითხები“

2011წ. „გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში-თბილისი“ ”ფსიქატრიაში მომუშავე ექთნების მომზადების სასწავლო კურსი” ტრენერი

2011წ. „გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში-თბილისი“ “კლინიკური ფსიქიატრია,”

2011წ. „გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში-თბილისი“ “ აგრესიის მართვა,”

2011წ. „გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში-თბილისი“ „ „მულტიდისციპლინური გუნდი და შემთხვევის მართვა ფსიქიატრიაში”

13 ნოემბერი 2008წ. „გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში-თბილისი“ ფსიქიკური ტრავმა და მასთან დაკავშირებული ფსიქიკური აშლილობები: ფსიქობიოლოგია, დიაგნოსტიკა და მკურნალობა

10-11 აპრილი 2008წ. „გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში-თბილისი“ “თერაპიული დიალოგის წარმართვა შიზოფრენიით დაავადებულებთან”

22-25 ოქტომბერი 2007წ. საზოგადოებრივი გაერთიანება ბემონი “განსაკუთრებული საჭიროების მქონე აივ ინფიცირებულებისა და შიდსით დაავადებულ პირთა დახმარება” თბილისი, საქართველო

27-28 ივნისი 2007 წ. საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ასოციაცია “ეთიკა და სამართალი ფსიქიატრიაში”

19-23 ივნისი 2006წ. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი “ფსიქოფარმაკოთერაპიის აქტუალური საკითხები”

23 მაისი 2006წ. მ. ასათიანის სახ. ფსიქიატრიის ს/კ ინსტიტუტი „ობსესიურ კომპულსიური აშლილობების დიაგნოსტიკა, კლინიკა, მკურნალობა“

30 მაისი-3 ივნისი 2005წ. საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ასოციაცია ”ქრონიკული ფსიქიკური დაავადების მქონე პაციენტთათვის დამოუკიდებლად ცხოვრების უნარ-ჩვევათა დასწავლა- სიმპტომთა მართვის მოდული.“

17-25 სექტემბერი 2001 წ. სოციალური ფსიქოლოგიური დახმარების ცენტრი „ნდობა“ „სოციალური ფსიქოლოგიური დახმარება კრიზისული სამსახურის სტრუქტურაში“

25-29 დეკემბერი 2017წ. „თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება“

 

გამოქვეყნებული სტატიები, პუბლიკაციები, აბსტრაქტები

  • Bokuchava, N. BeitriSvili, E. Tavadze   The  News of Georgian Psychiatry    “Psycho-somatic disorders”  2010
  • Aladashvili E. Tavadze, Q. Gorgodze   Depressive Symptoms in patients with schizoophenia.    at the 28th  ECNP Congress, 29 August -1 September 2015, Amsterdam, The Netherlands
  •  Treatment of depression in borderline personality disorder T. Aladashvili, E. Tavadze, Q. Gorgodze, E. Mgaloblishvili, N. Topchishvili Center for Mental Health and Prevention of Addiction, 27-30 April 2016 WPA Regional Conference “Mental Health Direction and    Challenges” Tbilisi, Georgia

 უნარ-ჩვევები

Languages (ენა): Georgian, Russian, English

Computer (კომპიუტერი): Word, Excel, Power Point, SPSS,