ნინო ოკრიბელაშვილი

სამედიცინო მიმართულების მართვის ჯგუფი, გენერალური დირექტორის მოადგილე 
Aa