ექიმები

იამზე ცქიტიშვილი

ფსიქიატრიული სტაციონარული მოკლევადიანი განყოფილების უფროსი

დავით ხაჩიძე

ფსიქიატრი