სიახლეები

ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი საქართველოს 50 უმსხვილეს სახელმწიფო კომპანიას შორის რეიტინგით 24-ე ადგილზეა 2019-05-28 06:51:58

2019 წლის მონაცემების მიხედვით, შპს "ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი" საქართველოს 50 უმსხვილეს სახელმწიფო კომპანიას შორის რეიტინგით 24-ე ადგილზეა.

პროექტ "კომპასის" პრეზენტაცია 2019-04-16 10:24:35

16 აპრილს 11:00-ზე "ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრში" გაიმართა პრევენციის პროგრამის პრეზენტაცია, რომელიც „ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრსა“ და პოლონეთის ფონდ „პრაესტერნოს“ შორის არსებული თანამშრომლობის ფარგლებში, საქართველოს სკოლებისათვის შემუშავდა. პრევენციული პროგრამა „კომპასი“ მოიცავს 13-15 წლის ასაკის მოზარდებისგან დაკომპლექტებულ კლასებს.

პროგრამა ინერგება და ფინანსდება საზოგადოებრივი პროგრამის მხარდაჭერით, რომლის სახელწოდებაა: „მხარდამჭერი პროექტების შემუშავება და განხორციელება ნარკოტიკების მოთხოვნისა და მიწოდების შეზღუდვის უზრუნველსაყოფად, მესამე ქვეყნებში“ (იგულისხმება ევროკავშირის არაწევრი ქვეყნები). აღნიშნული პროგრამა ხორციელდება პოლონეთის რესპუბლიკის ჯანდაცვის ეროვნული გეგმის ფარგლებში.

პროექტის ფარგლებში ჩატარდება 10 გაკვეთილი ფონდ „პრაესტერნოს“ ექსპერტებისგან გადამზადებული მასწავლებლის მიერ. პროექტში, აგრეთვე, ჩაერთვებიან შერჩეული კლასის მოსწავლეების მშობლებიც. მოსწავლეებს და მათ მშობლებს დაურიგდებათ დიდაქტიკური მასალები (პროგრამის განმახორციელებლის სახელმძღვანელო, მოსწავლისა და მშობლის რვეულები) პროგრამის დანერგვის გასამარტივებლად.

 

ადიქიციური აშლილობის ლიეტუვის რესპუბლიკური ცენტრის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის ვიზიტი 2019-02-06 13:27:57

"ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრში" ნარკოლოგების, ფსიქიატრებისa და ფსიქოლოგების გადამზადების საჭიროების განსასაზღვრად და შესაბამისი რეკომენდაციების უზრუნველსაყოფად იმყოფება პროფესორი ემილის სუბატა -  ექიმი-ფსიქიატრი, ადიქიციური აშლილობის ლიეტუვის რესპუბლიკური ცენტრის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი. მისi ვიზიტი ხორციელდება "ევროკავშირის მოქმედება ნარკოტიკებისა და ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ (EU ACT )" პროექტის ფარგლებში.

ანტინარკოტიკული სისტემის მხარდაჭერის პროგრამა 2018-12-20 00:00:00

2018 წლის 17-19 დეკემბერს, „ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრში“, „ანტინარკოტიკული სისტემის მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში მორიგი ეტაპი - სკოლის პედაგოგების, ფსიქოლოგების და პროექტის ექსპერტების გადამზადების კომპონენტი განხორციელდა.
ზემოაღნიშნული პროგრამა, დაფინანსებული პოლონეთის არასამთავრობო ორგანიზაცია „ფონდ პრაესტერნოსა“ და „პოლონეთის ნარკომანიის პრევენციის ეროვნული ბიუროს მიერ“ (“National Bureau for Drug Prevention”) მიერ, 2018 წლის ივნისიდან დაიწყო და 2019 წლის ნოემბრამდე გაგრძელდება. პროექტი მოიცავს 13-15 წლამდე მოზარდებისათვის უნივერსალური პრევენციული პროგრამების შემუშავებასა და დანერგვას, საგანმანთლებლო და საინფორმაციო მასალების მომზადებას და ონლაინ- საკონსულტაციო პლატფორმის შექმნას.
შეგახსენებთ, რომ „ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი“ პოლონეთის არასამთავრობო ორგანიზაცია „ფონდ პრაესტერნოსთან“, 2017 წლიდან თანამშრომლობს ნარკომანიის პრევენციის, ნარკოდამოკიდებულთა მხარდაჭერის და მათი სოციალური რეაბილიტაციის საკითხების ფარგლებში.

ახალი განყოფილების გახსნა ბორჯომში 2018-12-14 07:58:14

ცენტრის ხელმძღვანელობით, მეთადონით ჩანაცვლებითი თერაპიის განყოფილება ბორჯომში თორის ქუჩის 2 ნომერში გაიხსნა.  განყოფილება დაახლოებით 200 ბენეფიციარს მოემსახურება. ღონისძიებას ესწრებოდნენ "ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის" გენერალური დირექტორი ლაშა კილაძე, მოადგილე გური მენაბდიშვილი და ბორჯომის რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატი გედევან ფოფხაძე.

ლიეტუვის ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლების ვიზიტი 2018-11-26 09:46:27

21 ნოემბერს "ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრში" სტუმრად იმყოფებოდნენ ლიეტუვის ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები, ცენტრის გენერალურმა დირექტორმა ლაშა კილაძემ მათ   ფსიქიატრიული და ნარკოლოგიური მიმართულების სერვისები, განხორციელებული პროექტები და სამომავლო გეგმები გააცნო.

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის დასკვნა 2018-08-27 00:00:00

2017 წლის წლის 28 დეკემბერს საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატმა წარმოებაში მიიღო საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის განცხადება, რომლის მიხედვითაც შპს „ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრში“ არსებული პრაქტიკა, სავარაუდოდ, ხელს უწყობდა ქალი წამალდამოკიდებული პაციენტების სტიგმატიზაციას, ჩაგვრასა და დისკრიმინაციის წახალისებას, როგორც მათი სქესის, ასევე წამალდამოკიდებულების გამო.

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის მიერ განცხადება შესწავლილი იქნა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციისა და შპს „ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის“ აქტიური ჩართულობით, რის საფუძველზეც 2018 წლის 22 აგვისტოს გადაწყვეტილებით, შეწყვეტილი იქნა საქმისწარმოება და დადგინდა, რომ ცენტრის პოზიცია ცალსახადაა მიმართული თანასწორი გარემოს შექმნისკენ, ხოლო ცენტრის მიერ შემუშავებული ანტიდისკრიმინაციული რეგულაციები და გატარებული ღონისძიებები, წინგადადგმული ნაბიჯია დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის მიზნისკენ.

ახალი განყოფილების გახსნა ფონიჭალაში 2018-07-30 09:01:48

"ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი" მეთადონით ჩანაცვლებითი თერაპიის ბენეფიციარებისთვის ქსელს აფართოებს. ცენტრის ხელმძღვანელობით, მეთადონით ჩანაცვლებითი თერაპიის განყოფილება კრწანისის რაიონში, ფონიჭალაში გაიხსნა. რუსთავის გზატკეცილზე 18/20 ნომერში მდებარე განყოფილება დაახლოებით 600 ბენეფიციარს მოემსახურება.

გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, მსგავსი განყოფილებების გახსნა თბილისსა და რეგიონებში კიდევ არის დაგეგმილი, რათა მეთადონით ჩანაცვლებითი თერაპიის პროგრამის ბენეფიციარებისთვის მომსახურების მიღება კიდევ უფრო ხელმისაწვდომი გახდეს. 

სახელმწიფო დაფინანსების ფარგლებში, თბილისში მეთადონით ჩანაცვლებითი თერაპიის პროგრამის 9 განყოფილება ფუნქციონირებს, ხოლო რეგიონებში - 10 .

"ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი" ჩანაცვლებითი თერაპიის პროგრამების ფარგლებში 7000-მდე ბენეფიციარს ემსახურება.

ნარკომანიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე 2018-06-26 00:00:00

2018 წლის 26 ივნისს, სათემო ორგანიზაციების - „ახალი ვექტორი“ და „ნარკოტიკების მომხმარებელთა ქსელი - ჰუმანური ნარკოპოლიტიკისთვის“ ორგანიზებით, მინი ფეხბურთის ტურნირი გაიმართა, მთავარი ლოზუნგით:

ჯანსაღ ცხოვრებას ალტერნატივა არ აქვს!

მინი ფეხბურთის ტურნირის ფარგლებში, გუნდები ჩამოყალიბდა სხვადასხვა საზოგადოებრივი ჯგუფებისგან და სამთავრობო უწყებების წარმომადგენლებისგან, მათ შორის იყვნენ სტუდენტები და ნარკოტიკების მომხმარებელთა სათემო ორგანიზაცია. ღონისძიებაში მონაწილეობდა ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრიც.
საზოგადოებრივი ღონისძიება ასევე შეუერთდა საერთაშორისო კამპანიას: „მზრუნველობა დასჯის ნაცვლად“ (Support, Don’t Punish), რომელიც აღინიშნება „ნარკომანიასთან და ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს“ მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქში.


ნარკოლოგების უფასო კონსულტაციები ერთი თვის განმავლობაში 2018-05-07 09:21:26

ქვეყანაში ბოლო დროს განვითარებული მოვლენების გათვალისწინებით, დაინტერესებულ პირებს საშუალება ეძლევათ ისარგებლონ უფასო კონსულტაციის სერვისით "ფსიქიკური ჯანმრთელობის და დანრკომანიის პრევენციის ცენტრის" ნარკოლოგებთან, მიმდინარე წლის 7 მაისიდან 7 ივნისის ჩათვლის პერიოდში.