ხელმძღვანელობა

ლაშა კილაძე

გენერალური დირექტორი

ხათუნა თოდაძე

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი

გენერალური დირექტორის მოადგილე ნარკოლოგიური მიმართულებით

ნინო ოკრიბელაშვილი

მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი

გენერალური დირექტორის მოადგილე ფსიქიატრიული მიმართულებით

დავით ზურაბაშვილი

მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი

გენერალური დირექტორის მოადგილე სამეცნიერო და ექსპერტიზის მიმართულებით

გური მენაბდიშვილი

გენერალური დირექტორის პირველი მოადგილე