• 2023 წლის ნარკოვითარება ევროპაში

  განვითარებული საფრთხეებისა და ახალი მოვლენების მიმოხილვა და შეფასება ევროპის ნარკომონიტორინგის ცენტრი EMSDDA 2022 წლის შემაჯამებელ სტატიაში მნიშვნელოვან აქცენტს ევროპის ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე უკანონო ნარკოტიკების მნიშვნელოვან გავლენაზე აკეთებს და რომ ეს პრობლემა არის ყველგან, მოიცავს ყველაფერს, რასაც ფსიქოაქტიური თვისებები გააჩნია და ეხება ყველას, ვინც შეიძლება პირდაპირ თუ ირიბად დაზარალდეს ნარკოტიკების უკანონო მოხმარებით და მასთან დაკავშირებული პრობლემებით.

  ივლისი 31, 2023
 • კულტურული ზღვარი ტრადიციასა და ალკოჰოლდამოკიდებულებას შორის

  ალკოჰოლიზმი ისეთივე ქრონიკული დაავადებაა, როგორიც მაგალითად დიაბეტი ან ჰიპერტონია. მის ჩამოყალიბება-განვითარებაში მნიშვნელობა აქვს გენეტიკურ, ბიოლოგიურ, ფსიქოლოგიურ ფაქტორებს და სოციალურ გარემოს, მაგრამ სხვა დაავადებებისგან განსხვავებით ალკოჰოლიზმის (ისევე როგორც ნარკომანიის) ჩამოყალიბება პრაქტიკულად მთლიანად დამოკიდებულია პირის ქცევაზე და საწყის ეტაპზე ექვემდებარება სრულ კონტროლს. ვინც არ იღებს ალკოჰოლს, არ შეიძლება დაავადდეს ალკოჰოლიზმით – ეს ყველასათვის ნათელია. უფრო ძნელია განსაზღვრა,

  მარტი 18, 2022
 • მარიხუანა მედიცინის თვალთახედვით

  შეულამაზებელი ფაქტები უკანასკნელ ხანს კანაფის მოხმარებაზე კონტროლი მთელ მსოფლიოში შერბილდა და მისი პროდუქტები უფრო ხელმისაწვდომი გახდა. კანაფის პროდუქტების მიმართ საზოგადოების ლოიალურობამაც მოიმატა. ამ თემის შესახებ მრავალი არაერთგვაროვანი, ხშირად ურთიერთგამომრიცხავი ინფორმაცია ქვეყნდება. იმის გასაგებად, რაზე მეტყველებს სამეცნიერო მონაცემები, რა გავლენას ახდენს მარიხუანა ადამიანის ჯანმრთელობაზე ან მართლა შეუძლია თუ არა მისთვის სიკეთის მოტანა, ექიმი–ნარკოლოგი, მედიცინის დოქტორი, პროფესორი,

  ოქტომბერი 6, 2020
 • „პანდემიის პირობებში ფსიქოლოგს, ფსიქიატრს შეუძლიათ მნიშვნელოვანი როლი შეასრულონ ფართო საზოგადოების კეთილდღეობის მხარდასაჭერად“ – ლაშა კილაძე

  ქვეყანაში ახალი კორონავირუსით (COVID-19) გამოწვეული ინფექციის შესაძლო შემთხვევების გავრცელების აღკვეთის მიზნით და საგანგებო მდგომარეობის გათვალისწინებით შპს ,,ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი“ საგანგებო რეჟიმზე გადავიდა და შეიმუშავა სტრატეგია, რომლის მიხედვითაც ცენტრის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი აქტივობა  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კრიზისის დასაძლევად მიმართულ ღონისძიებებში ჩართვაა. ამ მიმართულებით დაგეგმილ აქტივობებსა და საგანგებო რეჟიმის პირობებში ცენტრის სამოქმედო გეგმაზე ვესაუბრეთ ფსიქიკური ჯანმრთელობის

  სექტემბერი 3, 2020
 • წამალდამოკიდებულ პაციენტთა ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია – კომპლექსური გზა ფსიქიკური ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისკენ

  წამალდამოკიდებულება ბიო-ფსიქოსოციალური დაავადებაა, რომლის დროსაც ზიანდება, როგორც ბიოლოგიურ-ფიზიოლოგიური კომპონენტი, ასევე ადამიანის ფსიქოლოგიური და პიროვნული მახასიათებლები – ფასეულობები, დამოკიდებულებები, შესაძლებლობები, რაც აისახება პიროვნების ქცევასა და მის სოციალურ კავშირებზე, საზოგადოებაში ფუნქციონირებასა თუ უნარ ჩვევებზე.ნარკოტიკზე დამოკიდებულება ხშირად დაკავშირებულია კრიმინალურ, დესტრუქციულ და ასოციალურ ქცევასთან. წამალდამოკიდებულება, როგორც დაავადება, იკურნება!  მკურნალობის ეფექტურობასა და მოსალოდნელ შედეგებზე გვესაუბრება ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის

  სექტემბერი 3, 2020
 • ჩანაცვლებითი თერაპიის პროგრამის შესახებ

  თანამედროვე მედიცინა ოპიოიდებზე დამოკიდებულებას ანუ ოპიოიდურ ნარკომანიას განიხილავს, როგორც ქრონიკულ დაავადებას, რომელიც რემისიებითა (ნათელი პერიოდები) და რეციდივებით (გამწვავებები) მიმდინარეობს. არსებობს ამ დაავადების მკურნალობის სხვადასხვა მეთოდი, რომლებიც ორ ძირითად ჯგუფად ერთიანდება: ნარკოტიკების გარეშე ცხოვრებაზე ორიენტირებული თერაპია და აგონისტებით მხარდამჭერი მკურნალობა ანუ ჩანაცვლებითი თერაპია.    საზოგადოებისთვის და, განსაკუთრებით, დამოკიდებული პირების ოჯახის წევრებისა და ახლობლებისთვის ყველაზე მისაღები მკურნალობის ისეთი

  სექტემბერი 3, 2020
 • #არგასინჯო – საგანგაშო სიგნალი მარიხუანას მოხმარების რისკებზე

  აშშ-ს სუბსტანციების  მავნედ მოხმარების და ჯანმრთელობის სერვისების სააგენტო  მარიხუანას მოხმრების რისკებთან დაკავშირებით მორიგ გამაფრთხილებელ შეტყობინებას და სტატისტიკას ავრცელებს “მარიხუანას მოხმარება ძლიერ დარტყმას აყენებს ადამიანის ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს. მარიხუანა ყველაზე უფრო გავრცელებული ნარკოტიკია აშშ-ში და მისი მოხმარება დღითიდღე იზრდება. მარიხუანას მოიხმარენ ყველა ასაკის და ორივე სქესის ადამინაები. ამავე დროს, მოსახლეობამ განსაკუთრებით ახალგაზრდებმა არ იციან რა საშიშროებას

  სექტემბერი 1, 2020
 • გაეროს 2020 წლის ნარკოანგარიში საქართველოს რაკურსით

  გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ნარკოტიკებისა და დანაშაულის ოფისმა 2020 წლის მსოფლიო ნარკოანგარიში გამოაქვეყნა, მასში თავმოყრილია ინფორმაცია გაეროს წევრი ქვეყნების ნარკოპოლიტიკის და არსებული მდგომარეობის შესახებ, მოცემულია ანალიზი და დასკვნები წევრი სახელმწიფოების ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შესახებ და რეკომენდაციები, ახალი COVID-19-ის ფონზე მსოფლიოში არსებული გამოწვევების თაობაზე ნარკოპოლიტიკის მიმართულებით. 2020 წლის ანგარიშში ასევე წარმოდგენილია ოპიატების, კოკაინის, ამფეტამინის ტიპის სტიმულატორების, კანაბისის – მარიხუანას

  სექტემბერი 1, 2020