დავით ზურაბაშვილი

სამედიცინო მიმართულების მართვის ჯგუფი,  გენერალური დირექტორის მოადგილე სამეცნიერო და ექსპერტიზის მიმართულებით