ხათუნა თოდაძე

სამედიცინო მიმართულების მართვის ჯგუფი, გენერალური დირექტორის მოადგილე ნარკოლოგიის მიმართულებით