ლია ნატრიაშვილი

ფსიქიატრიული ამბულატორიის ბავშვთა ფსიქიატრი
განათლება

-თბილისის სახ. სამედიცინო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტი

2001-2008წწ (N000184)

-თბილისის სახ. სამედიცინო უნივერსიტეტის რეზიდენტურა, სპეციალობა ექიმი ფსიქოთერაპევტი 2008-2011წწ (სახელმწიფო სერთიფიკატი სპეციალობა ფსიქოტერაპიაა სერია Iა 18 N009699)

-თბილისის სახ. სამედიცინო უნივერსიტეტის რეზიდენტურა, სპეციალობა ექიმი ფსიქიატრი 2011-2012წ (სახელმწიფო სერთიფიკატი სპეციალობა ფსიქიატრია სერია Iა 58 N011565)

-შპს „N5 კლინიკური საავადმყოფო“-ს რეზიდენტურა, სპეციალობა  ექიმი ბავშვთა ფსიქიატრი   2016წ (სახელმწიფო სერთიფიკატი სპეციალობა ბავშვთა ფსიქიატრია სერია Iა 58 -1 N003437)

 

სამუშაო გამოცდილება:

2016წ. დღემდე შპს ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი ბავშვთა ფსიქიატრი

ქართულ-ავსტრიული ბავშვთა და მოზარდთა ნეიროფსიქიატრიული ცენტრი „Sunny Kids“

2015წ. დღემდე ევროპის უნივერსიტეტი ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის სასწავლო კურსების „კლინიკური ფსიქოლოგიის“, “ფსიქოსექსოლოგია“, „ფსიქოლოგიის საფუძვლები-1“, „ფსიქოლოგიის საფუძვლები-2“, „საზოგადოებასთან ურთიერთობის საფუძვლები“, „ქცევის ბიოლოგიური საფუძვლები“, „ფსიქოდიაგნოსტიკა“, „პათოფსიქოლოგიის საფუძვლები“, „ფსიქოთერაპიის საფუძველის“ „ფსიქოსექსოლოგიის“ „ნეიროფსიქოლოგიის“მოწვეული პედაგოგი

2017 წ. დღემდე საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული პედაგოგი საგანი „ ფსიქოსომატური მედიცინა“

2011წ. დღემდე თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის კლინიკური ფსიქოლოგიის დეპარტამენტის მოწვეული პედაგოგი (საგნებში-კლინიკური ფსიქოლოგია, კომუნიკაციის საფუძველი და კონფლიქტების საფუძველი)

2017წ დღემდე ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის-GAU ფსიქოლოგიის მოწვეული პედაგოგი

ასოციაცია ჰერა-XXI პროექტის „Safe Abortion is women Choice” (2016წ), პროექტი „იყავი ინფორმირებული და დაიცავი სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებისა და აივ ინფექცია/შიდსისგან“ (2015წ), პროექტი „ჯანსაღი თაობა“ (2014-17წ) ტრენერი.

2016წ.  სეუ (სასწავლო ეროვნული უნივერსიტეტი) ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის სასწავლო კურსის „ფსიქოსექსოლოგიის“ მასწავლებელი

2015-16წ. ბონა ფამი ტრენერი

2015წ 25.09-2016წ 18.03 სსიპ (ადამიანით ვაჭრობის(ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის ტერიტორიული ერთეულის (ფილიალის)) „კოჯრის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა სახლის ფსიქიატრი )

2015წ. ჰაიენდი. ტრენერი (2015წ)

2013-15წ. ნეიროგანვითარების ცენტრი ბავშვთა ფსიქიატრი

2013-2014წწ Hi-Line ექიმი ფსიქოთერაპევტი, ტრენერი

2013წ.  შ.პ.ს. ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის კრიზისული ინტერვენციის განყოფილება. ექიმი-ფსიქიატრი

2010-13წწ.  ევრო-კავკასიური უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის სასწავლო კურსების „განვითარების ფსიქოლოგიის“, MMPI, TAT, “ჯანმრთელობის ფსიქოლოგიის” მასწავლებელი

2011-2012წწ. ევრო-კავკასიური უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მენეჯერი

2009-10წწ.წამების,ძალადობისა და გამოხატული სტრესული ზემოქმედების მსხვერპლთა ფსიქო-რეაბილიტაციის ცენტრი „ემპათია“ ფსიქოთერაპევტის ასისტენტი

სერთიფიკატები:

1.ადიქტოლოგია: ნარკოტიკები და დამოკიდებულება. საქართველო, თბილისი 2015წ

2.სტრატეგიული მენეჯმენტი. საქართველო, თბილისი 2015

3.ინტერნეტმარკეტინგი. საქართველო, თბილისი 2015

კოუჩინგის ხელოვნების საფუძვლები. საქართველო, თბილისი 2013

 1. ნლპ არაცნობიერის დამოუკიდებელი ერთეულების ფსიქოთერაპია. საქართველო, თბილისი 2011
 2. ნლპ კოუჩინგი. საქართველო, თბილისი 2012
 3. პიროვნული ისტორიის ფსიქოთერაპია (არაეფექტური წარსულის კორექცია და მომავლის ოპტიმიზაცია). საქართველო, თბილისი 2011წ.
 4. ნლპ კორექცია: აკვიატებული მდგომარეობების, ფობიების და ფსიქოტრავმების. საქართველო, თბილისი 2011წ
 5. ნლპ პრაქტიკოსი (სამი საფეხური). საქართველო, თბილისი 2010წ
 6. “თვითჰიპნოზი და მისი პრაქტიკული გამოყენება“ (პირველი და მეორე საფეხური). საქართველო, თბილისი 2010წ
 7. კოგნიტურ-ბიჰევიორული თერაპია ფსიქოზების დროს.

საქართველო, თბილისი 2009წ

 1. სოციალური, პირადი და თვითდახმარება ადამიანებისათვის, რომელთაც აივ ინფექცია/შიდსიშეეხო. საქართველო, თბილისი 2008წ

Social, personal and self-support of PKHIV. Tbilisi, Georgia 2008

 1. განსაკუთრებული საჭიროების მქონე აივ ინფიცირებულებისა და შიდსით დაავადებული პირების დახმარებ. საქართველო, თბილისი 2007წ

Supporting people living with HIV/AIDS with special needs Tbilisi,Georgia2007

 1. HIV/AIDS and Mental Health.Tbilisi,Georgia
 2. 2004წ. მაისის თვეში მონაწილეობა მივიღე საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და ფონდი „სოროსის საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროგრამების“ მიერ ჩატარებულ სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია-კონკურსში. დავჯილდოვდი მე-2 ხარისხის დიპლომით. მოხსენების თემა „ნეირონის ტექნიკური მოდელირება“
 3. 2002წელს მონაწილეობა მივიღე საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და ფონდი „სოროსის საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროგრამების“ მიერ ჩატარებულ სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია-კონკურსში. დავჯილდოვდი მე-3 ხარისხის დიპლომით.
 4. ქ. თბილისის მერიის პროექტის ფარგლებში შეძენილი ცოდნის სერთიფიკატი, მასზედ, რომ 2012წ გავიარე 54 საათიანი საბაზისო კურსის ინგლისურ ენაში წარმატებით
 5. A2 Expression des idees et des sentiments. Fait le 25/05/2004 a Tbilissi
 6. 18. A1 Experssion generale. Fait le 12/12/2003 a Tbilissi

კომპიუტერი-MS Office (MS Windows,MSWord,MS Excel,MS Power Point, Internet,E-mail)

უცხო ენა: ქართული ენა-მშობლიური

რუსული ენა- კარგად