ანი სოფრომაძე

ფსიქიატრიული მიმართულების ფსიქო-სოციალური სამსახურის ფსიქოლოგი

განათლება

2001-2005წწ.  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  ბაკალავრის ხარისხი სოციალურ მეცნიერებებში, სპეციალობა-ასაკობრივი და პედაგოგიური ფსიქოლოგია

სამუშაო გამოცდილება

2006-2009წწ.   ა/ო „სახალხო საზოგადოება“ -თანადამფუძნებელი

მოსახლეობის გამოკითხვის მიზნით ანკეტა-კითხვარების შედგენა/შემუშავება სამედიცინო მომსახურების სფეროში არსებული ხარვეზების გამოსავლენად; მიღებული შედეგების შეჯამება/ანალიზი;სტატისტიკური მონაცემების დამუშავება.

2009-2010წწ.  საქართველოს სტატისტიკის დეპარტამენტი-დაქირავებული ინტერვიუერი

საქართველოს ზუსტი პოპულაციის აღწერის მიზნით მოსახლეობის გამოკითხვა ქვეყნის მასშტაბით

09.2011-12.2011  N51 საჯარო სკოლა- პრაქტიკანტი ფსიქოლოგი

სასწავლო პროცესში არსებული პრობლემებისა და სირთულეების იდენტიფიცირება დაწყებითი კლასის მოსწავლეებში,შესაბამისი ინდივიდუალური სამუშაო გეგმის შედგენა.

2010-2016წწ.  „დემოკრატიული განვითარების ფონდი“ – ანალიტიკური სამსახურის უფროსი, PR და პრესსამსახურის თანამშრომელი.

მედიასა და პრესაში არსებული ინფორმაციის ანალიზი/დამუშავება;ე.წ „ნიუსების „სექმნა და განთავსება სხვადასხვა ვებგვერდებსა თუ საინფორმაციო სააგენტოებში. პრესასთან კომუნიკაცია.

2016 წლიდან -დღემდე  შ.პ.ს ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი-ფსიქოსოციალური სამსახურის ფსიქოლოგი

ინდივიდუალური და ჯგუფური ფსიქოთერაპია ფსიქიკური აშლილობების მქონე პირებთან,რომლებიც გადიან სტაციონარულ მკურნალობას.

ტრენინგები

  • შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი -ადამიანური რესურსების მართვა(იანვარი-თებერვალი 2013წ.)
  • “International House”-ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსი (Advanced C1 2007 წ)
  • შ.პ.ს ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი -კომუნიკაციის საფუძვლები (2016 წ)
  • კოგნიტურ ბიჰევიორული თერაპიის საზოგადოება-დიალექტიკური-ბიჰევიორული თერაპია (ოქტომბერი 2016 წ)

ენები

ქართული : მშობლიური

რუსული : კარგად

ინგლისური : კარგად

კომპიუტერული ცოდნა : Microsoft Office,Internet Applications,SPSS