დავით ხაჩიძე

პირველი სტაციონარული განყოფილების ექიმი ფსიქიატრი
განათლება

1999-2002წწ. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სამედიცინო კოლეჯი
2002-2006წწ. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, ზოგადი პროფილის ექიმი მკურნალი
2007-2010წწ. საქართველოს სამედიცინო აკადემიის რეეზიდენტურა, ფსიქიატრია

სამუშაო გამოცდილება

2012 წლიდან დღემდე შპს “ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი”, ექიმი ფსიქიატრი
2011-2012წწ. მ. ასათიანის სახ.ფსიქიატრიის ს/კ ინსტიტუტი, ექიმი ფსიქიატრი
2016 წლიდან დღემდე მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია (IOM)
2017 – 2019წწ. სასჯელ-აღსრულების დეპარტამენტი, მე-6 დაწესებულება – ექიმი ფსიქიატრი.

ენები
რუსული, ინგლისური, გერმანული