ეკატერინე მგალობლიშვილი

ფსიქიატრიული N1 სტაციონარული განყოფილების ექიმი-ფსიქიატრი

განათლება

1990-1996 წწ. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სამკურნალო ფაკულტეტი

1999წ. ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტი, ფსიქიატრია

2016წ. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის რეზიდენტურა, ნარკოლოგია

სამუშაო გამოცდილება

2006 წლიდან დღემდე ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი, ექიმი ფსიქიატრი

2004-2009წწ. მულტიპროფილური პოლიკლინიკა ქირონი, ექიმი ფსიქიატრი

ტრენინგები

  
2020

2013 წლის 29-31 აგვისტო

 

2. 2013 წლის 6-7 მაისი

 

 3. 2013 წლის 28-29 მაისი

 

მტკიცებულებაზე დაფუძნებული  პრაქტიკის ცენტრი

მსოფლიო ფსიქიატრიული ასოციაციის თემატური კონფერენცია

 

 

საერთაშორისო კონგრესი

 

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსხურება

„გონებრივი   ჯანმრთელობა და ფსიქიკური დაავადება: ევრაზიის ყურადღების გამახვილება », ერევანი, სომხეთი

 

“ფსიქიკური ჯანმრთელობა და ნარკომანია”.

      Tbilisi Georgia

 

”საკითხები   ფსიქოფარმაკოლოგია ”თბილისი საქართველო

 

 

2011წ.

„გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში-თბილისი“1.“კლინიკური ფსიქიატრია,”

 2.“აგრესიის მართვა,”

 3.“მულტიდისციპლინური გუნდი და შემთხვევის მართვა ფსიქიატრიაში”

2008წ.„გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში-თბილისი“ფსიქიკური ტრავმა და მასთან დაკავშირებული ფსიქიკური აშლილობები: ფსიქობიოლოგია, დიაგნოსტიკა და მკურნალობა
2007წ.„გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში-თბილისი““თერაპიული დიალოგის წარმართვა შიზოფრენიით დაავადებულებთან”
2007წ.საზოგადოებრივი გაერთიანება ბემონიგანსაკუთრებული საჭიროების მქონე აივ ინფიცირებულებისა და შიდსით დაავადებულ პირთა დახმარება
2007საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ასოციაცია“ეთიკა და სამართალი ფსიქიატრიაში”
2006წ.თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტიფსიქოფარმაკოთერაპიის აქტუალური საკითხები

 

2006წ.მ. ასათიანის სახ. ფსიქიატრიის ს/კ ინსტიტუტიობსესიურ კომპულსიური აშლილობების დიაგნოსტიკა, კლინიკა, მკურნალობა
2005წ.საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ასოციაციაქრონიკული ფსიქიკური დაავადების მქონე პაციენტთათვის დამოუკიდებლად ცხოვრების უნარჩვევათა დასწავლასიმპტომთა მართვის მოდული.
2001წ.სოციალური ფსიქოლოგიური დახმარების ცენტრი „ნდობა“სოციალური ფსიქოლოგიური დახმარება კრიზისული სამსახურის სტრუქტურაში