ნინო გონგლიაშვილი

ნარკოლოგიური სტაციონარული განყოფილების უფროსი

განათლება         

1983 – 1989წწ. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის სამკურნალო ფაკულტეტი (რუსული სექტორი)

სამუშაო გამოცდილება

01.03.2016წ  – დღემდე შპს „ფსიქიკური ჯანრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის“ ნარკოლოგიური სტაციონარული განყოფილების უფროსი

2016წ – დღემდე სასჯელაღსრულების და პრობაციის სამინისტროს შტატგარეშე ექსპერტი – ნარკოლოგი

2009 – 2016წწ.  შპს „ფსიქიკური ჯანმრთელობის  და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის“ მეთადონით ჩანაცვლებითი  თერაპიის სახელმწიფო პროგრამა N2 განყოფილების უფროსი

2010 – 2014წწ.  ALTERNATIVA GEORGIA  პროექტი:  აივი და ნარკოტიკების მოხმარება ქართველ ქალებში/ წამალდამოკიდებულების ეროვნული ინსტიტუტი,  ექსპერტი

2009 – 2010წწ.  GLOBAL FOND“CURACIO” პროექტი:აივ/შიდსის  ეპიდზედამხედველობის სისტემის გაძლიერება მტკიცებუ–ლებებზე დაფუძნებული მონაცემთა ბაზების შექმნის გზით–  კონსულტანტი

2008 წ– დღემდე   ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური  უზრუნველყოფის სამინისტროს ექსპერტი – ნარკოლოგი                           

2004 – 2009წწ.  GLOBAL FOND,  ნარკოლოგიის ს/კ ინსტიტუტი, პროექტი :აივ/შიდსის, B და C  ჰეპატიტების პრევენცია წამალდამოკიდებულ პირებში. ნებაყოფლობითი ტესტირების და კონსულტირების ცენტრის უფროსი – მთავარი კონსულტანტი

2000 – 2013წწ.   ნარკოლოგიის ს/კ ინსტიტუტის კლინიკური განყოფილების ექიმი – ნარკოლოგი

2003 – 2010წწ. გერმანული ფარმაცევტული კომპანია“WORWAG PHARMA” ს წარმომადგენლობა საქართველოში – სამედიცინო წარმომადგენელი

1994 – 1999წწ. სს ნარკოლოგიის ინსტიტუტის მეცნიერ–თანამშრომელი

1990 – 1993წწ. სს ნარკოლოგიის ინსტიტუტის ამბულატორია –ქ.თბილისის საბურთალოს რაიონის ექიმი – ნარკოლოგი

1989 – 1990წწ. რესპუბლიკური ცენტრალური კლინიკური საავადმყოფოს ნერვული განყოფილება – ექიმი – ინტერნი

1987 – 1988წწ.  რესპუბლიკური სეფსისის ცენტრის ქირურგიული განყოფილება – მედდა

 

სერტიფიკატები/ტრენინგები

 2019წსახელმწიფო სერტიფიკატი – ფსიქიატრია  (უმაღლესი  სამედიცინო განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი)

2018წ – კლინიკური მენეჯერის გადამზადების სრული კურსი

2018წ – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი –    მასწავლებელთა (ტრენერთა) ტრენინგ პროგრამა

2018წ – საქართველოს სამედიცინო სპეციალობების     ასოციაცია – მე-4 საერთაშორისო კონფერენცია „მკურნალობის  განახლებული მიდგომები ნევროლოგიასა და ფსიქიატრიაში

14  – 15.02.2018 Training on “Drugs prevention and treatment”Venice,Italy

14.12.2017 – 23.01.2018სტაციონარული დაწესებულებების სტაციონარულ სერვისზე პასუხისმგებელი პირის – კლინიკური მენეჯერის გადამზადების სრული კურსი (150 აკადემიური საათი)

2017 დეკემბერი პროგრამა – „ნარკოდამოკიდებულების პროფილაქტიკის მხარდაჭერა საქართველოში“ლექციები და სემინარები 72 საათიანი კურსი ქ.თბილისში და 4-დღიანი სასწავლო ვიზიტი ქ. ვარშავაში.

23-24.10.2017  International Conference on “Counteracting Drug Addiction at Local Level”  Warsaw

26 – 28.04.2017 Training  on “Drugs prevention treatment of drug addiction”   Lisbon

2016  – EULAR Congress in London UK        

15 –18.10.2010 – Training on” Harm Redaction approaches to drug Use treatment” Villa Maraini Foundation, Italy

Dubai International Pharmaceuticals&Technologies Connference&Exhibition

27-28.09.2009 Substance Abuse and Criminal Conduct Interventi-  on: A Cognitive Behavioral Approach for Facilitating Change to Prevent Repapse and Recidivism.  JOYFIELDS INSTITUTE Professional Development.   Atlanta, Georgia, USA  for

 06-17.12.2009 Training Course on Health Care, Held at National   Resarch Center From Arab Republik of Egypt                 

23.08.2008 Training on “Function of local QPPV and Organisation  Of Pharmacovigilance by Worwag Pharma”   Boblingen

19-20.07.2007Тренинг для медицинских представителей. Киргизстан

11-12.07.2006 Корпоративные Нормы Работы с Клиентами.   г. Москва                        

10-11.01.2006 Профессиональные Навыки Продаж Медика Ментов.  г. Москва

18.05.2005 Эффективное управление временем.  г. Киев

14-18.06.2004„აივ ინფექცია/შიდსის მკურნალობისა და მოვლის ეროვნული სტანდარტების შემუშავება“WORLD HEALTH ORGANIZATION

08.09.2003  “ADHD through the life span” Association of European Psychiatrists (AEP)

26-30.2002Training: “Voluntary Counseling and Testing for HIV”  path  Save the Children

  კვლევა

პრეპარატ „გაბა– გამა“ს გამოყენება ოპიოიდური წამალდამოკიდებულების დროს.  ნარკოლოგიის ს/კ  ინსტიტუტი

 

ენები:                  

  ქართული – მშობლიური

რუსული – ძალიან კარგი

ინგლისური – კარგი

 კომპიუტერული ნარები:         Word/Excel/PowerPoint