თინათინ იოსელიანი

ნარკოლოგიური ამბულატორიული განყოფილების ექიმი-ნევროლოგი
განათლება

1969წ. -1976წ. სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის სამკურნალი ფაკულტეტი

1975წ.-1976წ. ინტერნატურა ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის კლინიკური საავადმყოფოს ნერვული განყოფილება

სამუშაო გამოცდილება

1976წ.   ქ. თბილისის ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის კლინიკური საავადმყოფოს ნერვული განყოფილების ექიმი – ნევროლოგი.

2005წ. -2010წ. საქართველოს სახელმწიფო   სამედიცინო აკადემიის კლინიკური საავადმყოფო -ექიმი-ნევროლოგი

2010წ.-2018წ. თსსუ სსიპ ს. ხეჩინაშვილის სახ. საუნივერსიტეტო კლინიკა  ექიმი-ნევროლოგი

2015წ-დან დღემდე შპს „ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი“  ნარკოლოგიური ამბულატორიული განყოფილების ექიმი-ნევროლოგი.

ტრენინგები

1980წ. ქ. მოსკოვის ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტი – ნევროლოგია (4 თვე);

1981წ. ქ. მოსკოვის სახელმწიფო სამედიცინო აკადემია -რეფლექსოთერაპია (3 თვე);

1996წ. ქ. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო აკადემია – ნევროპათოლოგია (4 თვე);

2001წ.  ქ. თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი – ნეიროფსიქოლოგიის მაგისტრატურაში  – აფაზიოლოგიის თეორიული  და პრაქტიკული კურსი (3 თვე);

2003წ. ქ. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო აკადემია  – ცენტრალური ნერვული სისტემის სისხლძარღვთა დაავადებების დიაგნოსტიკა და მართვა – პრაქტიკული კურსი (1 თვე);

2004წ. ქ. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო აკადემია – „გაფანტული სკლეროზის დიაგნოსტიკა და თერაპიული ალგორითმი“;

2006წ. ქ. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი – დემენციების დიაგნოსტიკური ალგორითმი.

2006წ. ქ. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი –  ნერვული სისტემის ქრონიკული პროგრესული დაავადებები;

2007წ. ქ. თბილისის  სახელმწიფო  სამედიცინო უნივერსიტეტი – მწვავე ინსულტის მართვის თანამედროვე პრინციპები.

2017წ. საქართველოს ნევროლოგთა კავშირის I კონგრესი.