ვაჟა დობორჯგინიძე

ნარკოლოგიური ამბულატორიული განყოფილების უფროსი
განათლება

2007 წელი თბილისის დამოუკიდებელი ინსტიტუტი “გორგასალი” მედიცინის მეცნიერებათა ასისტენტ პროფესორის დიპლომი

1999-2003წწ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი იურისტი დიპლომი

1966-1972წწ. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის პედიატრიული ფაკ. ექიმი-პედიატრი დიპლომი

კვალიფიკაცია

2003 წელი სახელმწიფო სერთიფიკატი #26385 – საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და ჯანდაცვის ორგანიზაცია

1992 წელი ჯადაცვის ორგანიზატორის უმაღლესი კატეგორია მოწმობა

1978 წელი თბილისის ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტი – კვალიფიკაცია – ბავშვთა ასაკის აბდომინალური ქირურგია

1970-1972წწ. სუბორდინაცია და ინტერნატურა ბავშვთა ქირურგიაში – ბავშვთა-ქირურგი მოწმობა

სამუშაო გამოცდილება

2017 წელი – დღემდე შპს ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის ნარკოლოგიური ამბულატორიული განყოფილების უფროსი

2009 – 2017წწ. შპს ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის მეთადონით ჩანაცვლებითი თერაპიის პროგრამის განყოფილების უფროსი

2008-2010წწ. ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი. მრჩეველი ჯანდაცვის ორგანიზაციისა და იურიდიულ საკითხებში

2007-2008წწ. ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრი. დეპარტამენტის უფროსი

2001-2007წწ. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დეპარტამენტის უფროსის პირველი მოადგილე

2000-2001წწ. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პირველადი ჯანდაცვის დეპარტამენტის უფროსი

1992-2000წწ. ქ.თბილისის ჯანდაცვის საქალაქო სამსახურის უფროსი

1986-1992წწ. ქ.თბილისის ჩუღურეთის რაიონის ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური გაერთიანების მთავარი ექიმი

1987 წელი სახალხო დეპუტატების ოქტომბრის რაიონული საბჭოს დეპუტატი

1974-1986წწ. ქ.თბილისის #2 ბავშვთა პოლიკლინიკა, #1 ბავშვთა საავადმყოფო, #5 ბავშვთა საავადმყოფო ექიმი-ქირურგი

1972-1974წწ. ქ.გორის ბავშვთა საავადმყოფო ექიმი-ქირურგი

ტრეინინგი

18 მარტი 2000წელი სერთიფიკატი – უწყვეტი სამედიცინო განათლების
მოკლევადიანი კურსი “ჯანდაცვის მენეჯმენტი ექიმ-
ლიდერებისათვის” თბილისის სახ. უნივერსიტეტის და
აშშ სკრენტონის უნივერსიტეტი

2003წელი სერთიფიკატი #003009 – უწყვეტი სამედიცინო
განათლების მოკლევადიანი კურსი “სამეწარმეო
საქმიანობის თავისებურებები ჯანდაცვის სისტემაში”

29 დეკემბერი 2003წელი სერთიფიკატი #275/48 – უწყვეტი სამედიცინო
განათლების მოკლევადიანი კურსი “მტკიცებულებებზე
დამყარებული მედიცინა ჯანდაცვის პროფესიონალების
სწავლების პროცესში” –

19-23 აპრილი 2004 წელი სერთიფიკატი #0003835 – უწყვეტი სამედიცინო
განათლების მოკლევადიანი კურსი “ლიდერობა
ჯანდაცვაში: მენეჯმენტისათვის აუცილებელი
უნარჩვევები და კომპეტენციები”

2005 წელი სერთიფიკატი (აკრედიტაცია #2005100) – უწყვეტი
სამედიცინო განათლების მოკლევადიანი კურსი
“პირველადი ჯანდაცვა ნარკომანიის წინააღმდეგ

15 დეკემბერი 2005წელი სერთიფიკატი- საერთაშორისო კონფერენცია, ჯანდაცვის
მსოფლიო ორგანიზაცია “საქართველოს ნარკოპოლიტიკა
და ჩანაცვლებითი თერაპია”- თბილისი

6-8 თებერვალი 2006წელი სერთიფიკატი- ჯგუფი “ჯანმრთელობის ხელშეწყობა
პირველად ჯანდაცვაში”.. OPM

16-23 ოქტომბერი 2006წელი სერთიფიკატი – ისრაელ-საქართველოს 1 საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენცია “მეცნიერულ-პრაქტიკული
კავშირები მედიცინაში – რეალობა და პერსპექტივები”
თელ-ავივი, ისრაელი,
18-19 დეკემბერი 2006წელი სერთიფიკატი – ჯანმო-ს ევროპის ბიურო, რეგიონალური
ტრენინგი “კატასტროფების დროს საავადმყოფოების
დაგეგმარება გადამზადების პრაქტიკული ღონისძიებები –
და განსახორციებელი პოლიტიკა”.

გამოქვეყნებული წიგნები

2001წელი საოჯახო მედიცინა – სახელმძღვანელო ექიმებისა და
რეზიდენტებისათვის, წელი, დამტკიცებულია
სახელმძღვანელოდ საქართველოს განათლების
სამინისტროს მიერ.

2002წელი სახიფათო მცენარეები – საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და
პირველადი ჯანდაცვის ექიმებისათვის, საქართველოს
ჯანდაცვის სამინისტრო
.

გამოქვეყნებული ნაშრომები

2002 წელი Home care for the elderly provide at primary care level by Tbilisi national
family medicine training centre (NFMTC) – Journal of health sciences
management and public health,

ჯანდაცვის მართვის ნაციონალური ცენტრი,
სკრანტონის უნივერსიტეტი, პენსილვანია, აშშ,

1998 წელი მოსახლეობის მიერ საკუთარი ჯანმრთელობის მდგომარეობის
აღქმა და პირველადი ჯანდაცვის განვითარების პერსპექტივა –
სამეცნიერო შრომათა კრებული, ტომი 1, , საქართელოს
ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტრო.

1986 წელი თორმეტგოჯა ნაწლავის იზოლირებული დაზიანების
შემთხვევა – საბჭოთა მედიცინა.

1982 წელი იმუნოთერაპიის გამოყენების ეფექტურობა ბავშვთა
ქრონიკული ჩირქოვანი დაავადებების დროს _
საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა სამეცნიერო
კონფერენციის მასალები, თბილისი.

1980 წელი აქტიური იმუნიზაციის მეთოდის გამოყენება ბავშვებში
ჩირქოვანი ქირურგიული დაავადებებათა მკურნალობის
დროს, (დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის ახალი
მეთოდები მედიცინაში), საქართველოს ახალგაზრდა
მედიკოსთა სამეცნიერო კონფერენციის მასალები,
თბილისი.

1987 წელი სტაფილოკოკური ბაქტერიოფაგის ეფექტურობა ბავშვებში
ქრონიკული ოსტეომიელიტის მკურნალობისას _
საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა სამეცნიერო
კოფერენცია, თბილისი,.

1976г. О лечении поджатого легкого при стафилококковых деструкциях Научная конференция молодых медиков
грузии. Тбилиси,

1975 წელი შოკის კლინიკის და ინტენსიური თერაპიის თავისებურებანი შერწყმული ტრავმების დროს
– ახალგაზრდა მედიკოსთა კონფერენცია, ქ.თბილისი.

1974 წელი ფილტვის სტაფილოკოკური დესტრუქციის მკურნალობის
ზოგიერთი საკითხი ბავშვებში _ მე-4 საქართველოს
ახალგაზრდა მედიკოსთა რესპუბლიკური კონფერენცია,
შრომათა კრებული,
დამსახურება

ღირსების ორდენის კავალერი

მეთოდური რეკომენდაციები

1982г. Иммунологическая реактивность и иммунолечение при острых гнойно- хирургических заболеваниях у детей
– методические рекомендации. Тбилиси

კონსულტანტის გამოცდილება

2000-2002წელი დიდი ბრიტანეთის საერთაშორისო განვითარების
დეპარტამენტი, უფროსი მრჩეველი“ საქართველოში
პირველადი ჯანდაცვის განვითარების პროექტი”

ენები

ქართული მშობლიური ენა
რუსული თავისუფლად
ინგლისური თავისუფლად